Najčešća Pitanja

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa selidbom, naš spisak najčešćih pitanja može vam pružiti odgovore i korisne smernice. Sakupili smo najčešće postavljana pitanja o procesu selidbe i pružili odgovore kako bismo vam olakšali planiranje i organizaciju vaše selidbe. Od predstavljanja kompanije do praktičnih saveta za pakovanje, imamo sve odgovore na vaša pitanja o selidbi.

Česta pitanja: Pred selidbu

Kada je najbolje vreme za selidbu?

Najprometniji period za selidbe je obično tokom letnjih meseci, od 15. maja do 15. septembra. U ovom periodu, obim selidbi je obično veći. Međutim, ukoliko imate mogućnost da birate, preporučujemo da se dogovorite sa kompanijom za selidbe unapred kako biste osigurali željeni datum.

Kako izabrati kompaniju za selidbu?

Preporuke od komšija, prijatelja i porodice mogu biti odličan način da pronađete pouzdanu kompaniju. Takođe, istraživanje kompanija putem interneta i čitanje recenzija može vam pružiti korisne informacije o njihovoj reputaciji i kvalitetu usluga. Raspitajte se o proceni troškova selidbe i budite sigurni da jasno razumete sve uključene troškove pre nego što donesete konačnu odluku.

Kada kontaktirati kompaniju radi procene?

Preporučujemo da kontaktirate kompanije što je ranije moguće, posebno ako se selite u toku letnje sezone. Oko šest nedelja pre planiranog datuma selidbe je idealno vreme da koordinator za selidbe poseti vaš dom radi tzv. „vizuelnog pregleda“. U slučaju da je potrebno da procenu dostavite poslodavcu radi odobrenja, preporučuje se da rezervišete dodatno vreme za donošenje odluke. Četiri nedelje pre datuma selidbe trebalo bi da donesete odluku o kompaniji. Kontaktirajte kompaniju kako biste potvrdili rezervaciju i dogovorili termine pakovanja, utovara i isporuke. 

Šta se dešava kada koordinator za selidbu poseti moj dom?

Koordinator za selidbu će posetiti vaš dom kako bi izvršio vizuelni pregled vaših stvari koje planirate da selite. Nakon pregleda, koordinator će izračunati zapreminu, troškove pakovanja i sve druge troškove povezane sa selidbom. Važno je da koordinator jasno vidi sve predmete koji će biti seljeni kako bi mogao da napravi tačnu procenu. Pripremite vaš dom pre dolaska koordinatora, uključujući tavane, potkrovlja i pretrpane ormane kako bi sve bilo jasno vidljivo.

Ne brinite ako koordinator pregleda sve delove vašeg doma, uključujući ormane, kredence i prostor ispod kreveta. To mu omogućava da donese adekvatnu procenu. Ako imate predmete van vidokruga ili predmete koje ne planirate da selite, obavezno obavestite koordinatora o tome.

Važno upozorenje koje može sprečiti neprilike na dan utovara: Odbacite sve predmete koje ne nameravate da selite kako biste osigurali dovoljno prostora za vašu pošiljku. Nedostatak prostora u kamionu može dovesti do prekoračenja obavezujuće procene troškova ili problema prilikom utovara.

Kliknite ovde da Zatražite Procenu

Ostalo

Kako se izračunavaju troškovi moje selidbe?

Za međunarodne selidbe, troškovi se zasnivaju na veličini pošiljke i udaljenosti. Ovi troškovi su poznati kao transportni troškovi. Postoji niz dodatnih troškova koji mogu biti uključeni u vašu procenu, stoga se obavezno raspitajte kod koordinatora za selidbe o svakom detalju. Neke od dodatnih stavki koje mogu biti obuhvaćene uključuju pakovanje u kartonske kutije ili sanduke, procenu vrednosti ili osiguranje, troškove za teže predmete i dodatne radne sate. Važno je da razumete sve ove troškove kako biste mogli tačno da uporedite dobijene procene.

Kako mogu da platim i koji su načini plaćanja?

Sva plaćanja moraju biti izvršena pre dolaska vaše pošiljke na odredište. Prihvatljivi načini plaćanja uključuju gotovinu, plaćanje preko računa ili čekove. Razmotrite ove opcije sa koordinatorom za selidbu. U slučaju da vaš poslodavac pokriva troškove selidbe, plaćanje preko računa mora biti unapred dogovoreno. Šta god vama odgovara, odgovara i nama. Samo budite sigurni da sve detalje utvrdite pre pakovanja i utovara. Ako način plaćanja nije utvrđen dan pre utovara, to vam može prouzrokovati probleme na dan isporuke.

Šta je tovarni list?

Svaka kompanija za selidbe priprema tovarni list za svaku pošiljku koju transportuje. Tovarni list predstavlja zvanični dokument koji potvrđuje preuzimanje vaše imovine od strane transportne kompanije i uspostavlja ugovorni odnos između vas i kompanije koja obavlja transport. Vozač koji preuzima vašu pošiljku mora imati kopiju tovarnog lista radi evidencije.

Vaša odgovornost je da pažljivo pročitate i razumete sve stavke tovarnog lista pre nego što ga potpišete. Tovarni list jasno identifikuje transportnu kompaniju i precizira datum i uslove transporta. Takođe, definiše detalje i uslove plaćanja svih troškova, uključujući maksimalni iznos koji možete očekivati da platite prilikom isporuke, posebno ako se selite pod neobavezujućom procenom. Dodatno, tovarni list sadrži informacije o proceni vrednosti vaše imovine i sumi koju špediterska kompanija treba da nadoknadi u slučaju gubitka ili oštećenja.

Šta je inventar?

Kompanija za selidbe obično vršiti inventar/popis vaše pošiljke u toku utovara. Kada se proces završi, inventar pruža detaljan i pregledan spisak vašeg kućnog inventara, zajedno sa stanjem svakog pojedinačnog predmeta u trenutku preuzimanja.

Važno je pažljivo proveriti da li su sve stavke inventara ispravno popisane. Ponekad možete naići na skraćenice kao što su PBO (spakovao vlasnik) ili CP (spakovao prevoznik), koje označavaju ko je spakovao određene kutije. Vozač će uneti šifru inventara za svaki predmet, što omogućava brzo i precizno evidentiranje eventualnih oštećenja ili postojećih nedostataka.

Inventar je ključni dokument koji služi kao zvanični zapis o tome šta je utovareno i u kakvom stanju. Ako dođe do oštećenja tokom transporta, važno je odmah napraviti belešku u inventaru kako bi se dokumentovale sve neregularnosti. Ovo je ključno za proces eventualnih žalbi i obezbeđuje transparentnost i pouzdanost u celom procesu selidbe.

Takođe, inventar treba koristiti i tokom istovara na mestu isporuke. Proverite stanje svakog predmeta koristeći inventar i odmah prijavite bilo kakva oštećenja vozaču. Vozači kompanije Allied su obučeni da pažljivo rukuju vašim stvarima, a inventar je deo sistema koji osigurava bezbednost i integritet vaše imovine tokom celog procesa selidbe.

Pakovanje

Sme li se nešto pakovati u fioke radnog stola ili komode?

Svi sitni predmeti trebaju biti pakovani u kutije radi zaštite od gubitka ili oštećenja. Preporučljivo je isprazniti fioke i pakovati sve predmete.

Da li će vozač utovariti sve kutije koje sam spakovao/la?

Da, pod uslovom da vozač proceni da su kutije koje ste sami upakovali sigurne za transport.

Šta da uradim sa nakitom i drugim dragocenim predmetima?

Predmeti izuzetne vrednosti poput nakita, novca, antikviteta i vrednih kolekcija mogu biti deo vaše pošiljke, ali je važno da unapred obavestite predstavnika kompanije o ovim predmetima. Preporučuje se da nezamenljive i dragocene predmete nosite sa sobom ili organizujete alternativni način za njihov transport.

U industriji selidbi, predmeti čija je vrednost veća od 500 evra po komadu smatraju se predmetima velike vrednosti. 

Svaka kompanija ima specifične procedure za rukovanje predmetima velike vrednosti. Zatražite detaljna objašnjenja od vašeg koordinatora za selidbe o njihovim procedurama. Ovo može biti složen, ali važan zadatak, pa se uverite da jasno razumete sve propise pre dana utovara.

Kako da pripremim svoje kućne aparate za selidbu?

Kućni aparati poput veš mašina, sušilica i frižidera trebaju biti isključeni, a bubanj veš mašine treba da bude pričvršćen. Vaš koordinator vam može pružiti dodatne smernice o rukovanju ovim aparatima. Proverite sa svojom kompanijom kako će se ovi aparati tretirati tokom selidbe.

Kako će kompanija Allied zaštititi moj tapacirani nameštaj?

Kompanija Allied koristi poseban zaštitni materijal poznat kao streč folija. Ova čvrsta providna plastična folija štiti vaš nameštaj od prljavštine i oštećenja tokom transporta.

Procena vrednosti za osiguranje

Da li sam zaštićen/a od gubitka Ili oštećenja moje imovine u transportu?

Da, ali nivo zaštite i trošak zavise od odabranog tipa osiguranja. Ovo je jedan od složenijih aspekata selidbe, ali je ključno razumeti dostupne opcije. 

Odabir tipa osiguranja određuje osnovu na kojoj će se regulisati svaka eventualna šteta, kao i maksimalnu odgovornost prevoznika. Ova odgovornost je regulisana tarifama prevoznika i državnim zakonima, što može imati određena ograničenja i izuzetke. Važno je napomenuti da procena vrednosti za osiguranje nije osiguranje samo po sebi, već odgovornost kompanije za selidbe. Preporučuje se provera sa vašim osiguravajućim društvom da li ste pokriveni za selidbu.

  • Izdata vrednost – Ovo je ekonomična opcija koja ne zahteva dodatne troškove. Međutim, pruža minimalnu zaštitu i obično ne pokriva punu vrednost pošiljke. Ova opcija zahteva vaše potpise na tovarnom listu i obično se koristi samo ako vaša postojeća polisa osiguranja pokriva punu vrednost imovine.
  • Puna zaštita – Ovo je sveobuhvatno pokriće, poznato i kao „vrednost potpune zamene“ ili „zaštita pune vrednosti“. Pod ovim pokrićem, izgubljeni, oštećeni ili uništeni predmeti će biti popravljeni, zamenjeni sličnim ili će biti obeštećeni novčano po tržišnoj vrednosti, bez obzira na starost. 

Cena zaštite pune vrednosti može varirati u zavisnosti od nivoa umanjenja odgovornosti. Preporučuje se detaljno konsultovanje sa kompanijom za selidbe o njihovom specifičnom programu.

Selidba

Kako da se pripremim za dan selidbe?

Predstavnik vaše kompanije će vas pitati da odaberete dane tokom kojih će se vršiti pakovanje i utovar vaše imovine. Broj dana potrebnih za pakovanje i utovar zavisiće od obima vaše pošiljke i perioda godine u kojem se selidba obavlja. 

Koordinator selidbe i/ili vozač će vas kontaktirati najkasnije 24 sata pakovanja kako bi vas obavestili o vremenu dolaska. Bitno je da ih obavestite o bilo kakvim promenama koje mogu uticati na njihov rad.

Važno je da vaš dom bude spreman za radnike kompanije za selidbu. Očistite prilaz i staze od prepreka koje bi mogle ometati iznošenje stvari. Ako je potrebno, sklonite vrata sa šarki kako bi se olakšalo iznošenje krupnijih predmeta. Takođe, uklonite male prostirke s podova koje bi mogle uzrokovati opasnost od klizanja ili saplitanja.

Obezbedite vodu, sok ili kiselu vodu za vozača i radnike, posebno tokom toplih letnjih dana. Oni će već biti pripremljeni, ali će ceniti vašu pažnju i gostoprimstvo.

Ako je potrebno, naši vozači će postaviti zaštitne podloge i obloge za vrata i gelendere kako bi zaštitili vaš dom.

Kako ću znati gde je moja pošiljka kada napusti moj dom?

Allied koristi napredan sistem za praćenje putem satelita koji vam omogućava da pratite lokaciju vaše pošiljke putem interneta. Za sve detalje i informacije, obratite se svom koordinatoru za selidbu.

Kako ću znati kada će moja pošiljka biti isporučena?

Vaš vozač će vas kontaktirati 24 sata pre planirane isporuke. Molimo vas da osigurate da vozač ima sve vaše kontakt informacije. Poželjno je dostaviti broj telefona na novoj adresi, ukoliko postoji osoba koja može odgovoriti na poziv. Ukoliko niste dostupni na novoj adresi, obavestite vozača o alternativnim načinima komunikacije, kao što su poslovni broj, hotelski broj ili elektronska pošta. Ako niste dostupni za kontakt, odaberite osobu koja će biti posrednik između vas i vozača, i obezbedite vozaču potrebne kontakte.

TRAŽITE BESPLATNU PONUDU ODMAH!

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Ili pozovite kako biste dobili besplatnu ponudu!