Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
  • DD slash MM slash YYYY

Selidbena Terminologija

Naš vodič za selidbenu terminologiju će vam pomoći da bolje razumete tačno značenje informacija koje primate. Za razliku od naših stručnjaka u kompaniji Allied, vi se verovatno ne bavite selidbama već 75 godina. To je razlog zašto smo preuzeli poznavanje selidbene terminologije od AMSA (Američko udruženje za selidbe i skladištenja) ovlašćene selidbene kompanije i programa transportne kompanije i podelili ga sa vama.

Allied Selidbeni Resursi: Čemu Selidbena Terminologija?

Selidbena terminologija Allied je zaista nezamenljiva tokom vaše selidbe. Kada prolazite kroz proces selidbe, morate da razumete svaku reč materijala koji vam se daje da biste obezbedili poznavanje svojih prava. Što bolje poznajete selidbenu terminologiju, bolje ste zaštićeni.

Selidbena Terminologija za Vaše Najbolje Obrazovanje o Selidbama

Dodatne Usluge

Usluge po vašem zahtevu (ili neophodne usluge, usled zahteva stanodavca ili drugih posebnih okolnosti) kao što su pakovanje, servisiranje aparata, raspakivanje, ili prenošenje klavira preko stepenica. Troškovi za ove usluge se dodaju troškovima transporta.

Avansni troškovi

Troškovi za usluge koje ne pruža selidbena kompanija već stručnjak, majstor ili treća strana po vašem zahtevu. Troškove ovih usluga plaća selidbena kompanija i dodaje ih na iznos u vašem tovarnom listu.

Agent

Lokalna selidbena kompanija koja zastupa transportnu kompaniju na nacionalnom nivou. Može vršiti zakazivanje, transport i usluge na početnoj ili krajnjoj lokaciji.

AMSA Ovlašćena selidbena kompanija

Međudržavni prevoznik koji transportuje vašu kućnu imovnu pod svojom radnom dozvolom, ovlašćenom od strane Federal Highway Administration (Savezne uprave za drumski saobraćaj). AMSA ovlašćene selidbena kompanije se obavezuju na kodeks ponašanja AMSA i poslovanje na najefikasniji i najstručniji mogući način.

Servisiranje Kućnih Električnih Aparata

Priprema velikih kućnih električnih aparata za bezbedan transport.

Tovarni List

Potvrda o prijemu vaših stvari i ugovor za njen transport. Vaša odgovornost je da razumete tačke tovarnog lista pre nego što ga potpišete. Ako se ne slažete sa nekom tačkom tovarnog lista, nemojte ga potpisivati sve dok niste zadovoljni tačnošću njegovog sadržaja. Tovarni list je važan dokument, nemojte ga izgubiti.

Obavezujuća/Neobavezujuća Procena

Obavezujuća procena je ugovor unapred ostvaren sa selidbenom kompanijom koji garantuje ukupni trošak selidbe na osnovu procene obima pošiljke i usluga. Neobavezujuća procena je aproksimacija troškova od strane prevoznika na osnovu procene težine pošiljke i zatraženih dopunskih usluga. Neobavezujuća procena je neobavezujuća za prevoznika. Konačni troškovi će biti bazirani na stvarnoj težini pošiljke i tarifnim odredbama na snazi.

Agent za Rezervacije

Agent ili osoba koja vrši prodaju ili obavljaju vaše selidbe. Agent za rezervacije ne mora da se nalazi na početnoj ili krajnjoj lokaciji selidbe.

Transportna Kompanija

Selidbena kompanija koja obezbeđuje transport vaše kućne imovine.

Nalog za Izmenu

Formular koji se koristi za promenu iznosa utvrđenog originalnom procenom, usled dodavanja ili isključivanja predmeta iz pošiljke ili usluga zatraženih od strane klijenta.

Pouzeće

Usluga transporta za privatnog pošiljaoca koja se plaća uoči isporuke na krajnjoj lokaciji prebivališta (ili magacina).

Agent na Odredištu

Agent lociran na vašem odredištu ili blizini, koji pruža neophodne usluge i informacije na kraju vaše selidbe.

Procena

Opšti obračun troškova transporta, kao i troškova dodatnih usluga zatraženih od strane klijenta. Uključuje procenu težine pošiljke.

Brza Usluga

Ugovor koji obavezuje selidbenu kompaniju da izvrši transport do dogovorenog datuma u zamenu za troškove bazirane na većoj minimalnoj težini.

Troškovi za Korišćenje Stepenica

Dodatni trošak za nošenje predmeta uz ili niz stepenice.

Garantovana Usluga Utovara i Istovara

Dodatni nivo usluge koji garantuje rokove izvršenja usluga, pri čemu selidbena kompanija plaća novčanu nadoknadu za kašnjenja. Ova prvoklasna usluga je uglavnom primenljiva na pošiljke minimalne težine.

Agent za Transport

Agent vlasnik teretnog vozila koga je transportna kompanija odredila za transport vaše imovine.

Predmet Velike Vrednosti

Predmeti obuhvaćeni pošiljkom čija je vrednosti veća od 100 USD po funti. Treba ukazati prevozniku na ove predmete da bi se obezbedile odgovarajuće mere zaštite.

Inventar/Popis

Spisak stvari domaćinstva za selidbu koji sadrži šifru i stanje svakog predmeta.

Transporni Troškovi

Deo troškova selidbe za transport vaše imovine. Ovi troškovi se dodaju na iznos troškova za dodatne usluge.

Dugo Nošenje

Dodatni trošak za nošenje predmeta na prekomernoj udaljenosti između vozila selidene kompanije i vašeg doma.

Nalog za Uslugu

Dokument koji selidbenu kompaniju čini ovlašćenom za transport vaših stvari za domaćinstvo.

Nalog (Tovarni List)

Identifikacioni broj vaše pošiljke, korišćen u svrhe praćenja.

Agent na Početnoj Lokaciji

Agent na početnoj lokaciji selidbe odgovoran za pakovanje i pripremu neophodne dokumentacije.

Cene u Špicu Sezone

Veći transportni troškovi koji su na snazi tokom letnjih meseci.

Troškovi Preuzimanja i Isporuke

Posebni troškovi transporta za prenošenje vaše pošiljke na relaciji od tranzitnog magacina do vašeg doma.

Registracioni Broj

Identifikacioni broj vaše pošiljke dodeljen od strane transportne kompanije. Nalazi se u gornjem desnom uglu Naloga za Uslugu i Tovarnog lista.

Konsultant za Selidbu

Agent predstavnik marketinga, dužan da obezbedi klijentu procenu troškova selidbe, kao i da odgovori na sva pitanja oko procesa selidbe.

„Šatl“ Usluga

Korišćenje manjeg transportnog vozila za pružanje usluge na lokacijma koje nisu pristupne uobičajenom transportnom vozilu.

Skladištenje-u-Tranzitu

Privremeni magacin za skladištenje vaše pošiljke koju iščekuje dalji transport, na primer, ako vaš novi dom nije sasvim spreman za useljenje. Uslugu skladištenja-u-tranzitu morate posebno da zatražite, a maksimalno trajanje skladištenja ne može da pređe 90 dana. Bićete dužni da platite dodatne troškove za ovu uslugu, kao i troškove rukovanja u magacinu i troškove konačne isporuke.

Procena Vrednosti

Stepen vrednosti pošiljke. Troškovi za procenu vrednosti koji kompenzuju selidbenu kompaniju za preuzimanje većeg stepena odgovornosti od onog koji je u sastavu osnovnih troškova transporta. Ovo je takođe poznato kao Ekstra Pažljiva Zaštita (Extra Care Protection).

Vozač Kamiona

Vozač transportnog vozila, glavno i odgovorno lice za utovar, transport i istovar imovine klijenta.

Troškovi Rukovanja u Magacinu

Dodatni trošak primenljiv na svaku uslugu Skladištenja-u-Tranzitu koja se zatraži. Ovi troškovi predstavljaju nadoknadu selidbenoj kompaniji za rad potreban za smeštanje i uklanjanje predmeta iz magacina.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Stigli su tačno na vreme, što mi je jako bitno. Stvari su upakovane na način na koji i treba da budu. Sve preporuke.

Read more testimonials By Milica K of Novi Beograd, RS