Terminologija za Selidbe

Naš vodič će vam omogućiti bolje razumevanje tačnog značenja informacija koje dobijate.

Zašto je terminologija važna?

Terminologija za selidbe Allied-a je ključna tokom vaše selidbe. Kako prolazite kroz proces selidbe, važno je da razumete svaku reč u dokumentaciji koju dobijate kako biste bili sigurni u svoja prava. Poznavanje terminologije omogućava vam bolju zaštitu i olakšava komunikaciju sa kompanijom za selidbe.

Najvažniji termini

Dodatne Usluge

Dodatne usluge koje su dostupne po vašem zahtevu, kao što su pakovanje, raspakivanje ili prenošenje teških predmeta poput klavira preko stepenica. Troškovi ovih dodatnih usluga se dodaju na ukupne troškove selidbe.

Dodatni troškovi

Dodatni troškovi obuhvataju usluge koje pružaju stručnjaci, majstori ili treće strane po vašem zahtevu, a ne kompanija za selidbe direktno. Kompanija snosi ove troškove i dodaje ih na ukupan iznos.

Agent

Agent je lokalna kompanija koja deluje kao predstavnik kompanije za selidbe na nacionalnom nivou. Njihove dužnosti obuhvataju zakazivanje, transport i pružanje usluga na polaznoj ili odredišnoj lokaciji.

Unajmljivanje električara/majstora

Podrazumeva angažman majstora radi pripreme velikih kućnih uređaja (veš mašina, šporet na gas, i slični uređaji koji su direktno povezani na gas, vodu ili struju).

Transportna kompanija

Kompanija koja obezbeđuje transport vašeg domaćinstva.

Nalog za izmenu

Formular koji se koristi za izmenu iznosa navedenog u originalnoj proceni, obično zbog dodavanja ili uklanjanja stavki iz pošiljke ili dodatnih usluga koje klijent zahteva.

Plaćanje po isporuci

Opcija transporta u kojoj se plaćanje vrši prilikom dostave na krajnjoj destinaciji, obično prilikom isporuke robe na adresu prebivališta ili skladišta.

Agent na destinaciji

Agent koji je lociran na odredištu ili u blizini, pružajući potrebne usluge i informacije na kraju vaše selidbe.

Procena

Procenjena ukupna cena transporta, uključujući i dodatne usluge koje su klijentu potrebne. To uključuje i procenu zapremine pošiljke.

Troškovi za prenošenja predmeta uz ili niz stepenice

Dodatni trošak za prenošenje predmeta uz ili niz stepenice.

Garantovana usluga utovara i istovara

Ovo je dodatna usluga koja garantuje tačno poštovanje rokova za utovar i istovar, pri čemu kompanija preuzima odgovornost i nadoknađuje eventualna kašnjenja. Ova premijum usluga se obično primenjuje na pošiljke minimalne težine.

Agent za transport

Agent teretnog vozila koga je transportna kompanija odredila za transport vaše imovine.

Predmeti visoke vrednosti

Ovi predmeti uključeni u vašu pošiljku imaju vrednost veću od 500 evra po komadu. Važno je obavestiti prevoznika o ovim predmetima kako bi se obezbedile odgovarajuće mere zaštite.

Inventar/Popis

Detaljan spisak svih predmeta iz vašeg domaćinstva koji se sele, uključujući njihovu identifikacionu šifru i trenutno stanje.

Transportni troškovi

Ovi troškovi obuhvataju transport vaše imovine kao deo ukupnih troškova selidbe. Dodaju se na račun za dodatne usluge.

Dugo nošenje

Ovo je dodatni trošak koji se naplaćuje za prenošenje predmeta na znatnoj udaljenosti između vozila kompanije i vašeg doma.

Nalog (Tovarni List)

Ovo je identifikacioni broj dodeljen vašoj pošiljci, koji se koristi za praćenje i identifikaciju tokom procesa selidbe.

Agent na polaznoj lokaciji

Ovaj agent je odgovoran za sve aktivnosti vezane za selidbu na polaznoj lokaciji, uključujući pakovanje i pripremu potrebne dokumentacije.

Cene u špicu sezone

Ovo su povećani transportni troškovi koji su uobičajeni tokom letnjih meseci, kada je potražnja za selidbom obično veća.

Troškovi preuzimanja i dostave

Ovi specifični troškovi obuhvataju transport vaše pošiljke od tranzitnog magacina do vašeg doma ili od doma do tranzitnog magacina.

Koordinator za selidbu

Ovaj agent pruža procenu troškova selidbe i odgovara na sve vaše upite vezane za proces selidbe.

„Šatl“ usluga

Ova usluga podrazumeva korišćenje manjeg transportnog vozila za pružanje usluge na lokacijama koje nisu pristupačne standardnim transportnim vozilima.

Skladištenje u tranzitu

Ovo je privremeni magacin za skladištenje vaše pošiljke dok čeka dalji transport. Na primer, ako vaš novi dom nije spreman za useljenje, vaša pošiljka će biti smeštena ovde. Ovu uslugu treba posebno zatražiti, a maksimalno trajanje skladištenja je obično 90 dana. Dodatni troškovi se mogu naplatiti za ovu uslugu, uključujući rukovanje u magacinu i konačnu isporuku.

Procena vrednosti

Ukupna vrednost pošiljke. Troškovi procene vrednosti koji kompenzuju kompaniju za preuzimanje većeg stepena odgovornosti u poređenju sa standardnim troškovima transporta. Ovo je takođe poznato kao ekstra pažljiva zaštita (Extra Care Protection).

Vozač Kamiona

Ovaj vozač je odgovoran za upravljanje transportnim vozilom, što uključuje utovar, transport i istovar imovine klijenta. On je ključna figura u sigurnom i efikasnom izvršenju selidbe.

Troškovi rukovanja u magacinu

Ovi dodatni troškovi se primenjuju na svaku uslugu skladištenja u tranzitu koja se zatraži. Oni obuhvataju nadoknadu kompaniji za rad potreban za smeštanje i iznošenje predmeta iz magacina.

TRAŽITE BESPLATNU PONUDU ODMAH!

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Ili pozovite kako biste dobili besplatnu ponudu!