Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
  • DD slash MM slash YYYY

Često Postavljana Pitanja

Često Postavljana Pitanja

Ako imate bilo kakvih pitanja oko selidbe, spisak Često Postavljanih Pitanja kompanije Allied vam može biti od velike pomoći. Prikupili smo većinu obično postavljanih pitanja u vezi sa selidbama, i odgovore na njih stavili na ovaj spisak. Od priprema za selidbu do ulaganja žalbi, mi odgovaramo na sva vaša pitanja oko selidbi u okviru Često Postavljanih Pitanja.

Često Postavljana Pitanja: Pre selidbe

Kada je Najbolje Vreme za Selidbu?

Najprometniji period za selidbene kompanije je u toku letnjih meseci, od 15. maja do 15. septembra. Na kraju svakog meseca u ovom periodu, obim pošiljki je ekstremno veliki. Ovo je slučaj za sve profesionalne selidbene kompanije.

Uzmite sve okolnosti u obzir kada odlučujete o najboljem trenutku da se preselite. Ako ste fleksibilni u određenoj meri, dozvolite selidbenoj kompaniji petodnevni vremenski interval za utovar vaše pošiljke. Ovo će omogućiti veću fleksibilnost u organizovanju vozača i članova ekipe, kao i u zakazivanju vaše selidbe. Ako je moguće, budite fleksibilni i po pitanju vremenskog okvira isporuke. Imajte u vidu da vaša pošiljka najverovatnije nije jedina u kamionu. Ako ste fleksibilni, to ne bi trebalo da napravi razliku.

Kako da Izaberem Selidbene Kompanije Koje Će Mi Obezbediti Procenu Troškova Selidbe?

Pitajte komšije, prijatelje, saradnike i članove porodice za preporuke. Istražite svaku selidbenu kompaniju koju izaberete preko interneta. Dobra usluga je najbolja mera dobre selidbene kompanije!

Kada Treba da Počnem sa Kontaktiranjem Selidbenih Kompanija oko Procene?

Pokušajte da obavestite selidbene kompanije što je ranije moguće, pogotovu ako se selite u sezoni punoj posla kao što je prethodno pomenuto. Šest nedelja pre selidbe nije prerano da konsultant za selidbu dodje u vaš dom i da izvrši tzv. „vizuelni pregled pošiljke“. Ako ste u obavezi da procenu podnesete poslodavcu na odobrenje, uzmite i više vremena da odlučite. Pokušajte da odlučite koju selidbenu kompaniju ćete koristiti četiri nedelje pre dana selidbe. Kontaktirajte selidbenu kompaniju da potvrdite rezervaciju i zakažete pakovanje, utovar i datum isporuke. Ovaj vremenski okvir može biti kraći van špica sezone, od 15. septembra do 15. maja.

Šta se Događa Kada Kosultant za Selidbu Dođe u Moj Dom?

Konsultant za selidbu će doći u vaš dom da izvrši vizuelni pregled vaših predmeta. Kada se ovo završi, konsultant za selidbu će izračunati težinu, troškove pakovanja i sve ostale troškove vezane za vašu selidbu. Zapamtite da konsultant za selidbu mora jasno da vidi šta se od predmeta seli kako bi mogao da vam da tačnu procenu. Tavani, potkrovlja i pretrpani ormani mogu da prevare, pa pripremite vaš dom pre dolaska konsultanta za selidbu.

Nemojte se uzbuđivati ako konsultant za selidbu pregleda sve vaše ormane i kredence, pogleda ispod kreveta ili pregleda ormane odozgo. On mora da bude u mogućnosti da vidi šta se sve seli i šta eventualno zahteva pakovanje. Ako vam je poznato da postoje predmeti koji su van vidika, ili predmeti koje ćete izbacivati, ne zaboravite da konsultantu za selidbu skrenete pažnju na njih.

Reč upozorenja koja vas može poštedeti mnogo neprilika na dan utovara. Otarasite se svih predmeta koje ne planirate da selite. U suprotnom, možda neće biti dovoljno mesta za vašu pošiljku. Ovo se neće dogoditi zbog jednog ili dva mala predmeta, ali ako ste planirali da izbacite inventar čitave spavaće sobe i ne uradite tako, veoma je moguće da ovo može narušiti integritet obavezujuće procene i/ili rezultovati u nedostatku prostora u teretnom vozilu.

Kliknite ovde da Zatražite Procenu

Ostalo

Šta je Obavezujuća Procena?

Obavezujuća procena je ugovor koji unapred precizno odredjuje troškove selidbe na osnovu zatraženih ili neophodnih usluga u vreme procene. Ako na polaznoj lokaciji ili odredištu bude dodatnih zatraženih ili neophodnih usluga, ukupni troškovi će biti veći.

Šta je Neobavezujuća Procena?

Prema neobavezujućoj proceni naplaćuje se stvarna težina vaše pošiljke i stvarni troškovi izvršenih usluga. I dalje ćete proći kroz proces procene da biste stekli uvid u to koliko vaša selidba može da košta.

Da bi utvrdio težinu vaše pošiljke, vozač će najpre izmeriti prikolicu pre utovara vaše pošiljke a potom ponovo nakon utovara vaše pošiljke. Svi ostali troškovi će biti izračunati na vašoj polaznoj lokaciji. Ako postoje bilo kakvi dodatni troškovi na dan isporuke, vozač će vam ih predstaviti. Ovo je redak slučaj, ali se može dogoditi.

Kako se Troškovi Moje Pošiljke Izračunavaju?

Ako se selite u drugu državu, troškovi se baziraju na velicini pošiljke i udaljenosti. Ovi troškovi se nazivaju transportnim troškovima. Postoji veći broj različitih troškova koji mogu figurisati u vašoj proceni, pa budite sigurni da pitate konsultanta za selidbu da vam pojasni svaku stavku. Neki od dodatnih troškova koji se mogu pojaviti uključuju pakovanje u kartonske kutije ili transportne sanduke, procenu vrednosti ili pokriće, troškove za kabaste predmete i dodatni rad. Još jednom, budite sigurni da razumete ove troškove kako biste dobijene procene mogli pouzdano da uporedite.

Kako Mogu da Platim i Koji su Načini Plaćanja?

Tarifne odredbe predviđaju da sva plaćanja budu izvršena pre dolaska vaše pošiljke na odredište. Može se plaćati gotovinom, overenim čekovima ili novčanom uputnicom. Ostali načini plaćanja kao što je plaćanje kreditnom karticom mogu se ugovoriti sa vašom profesionalnom selidbenom kompanijom. Razmotrite ove opcije sa konsultantom za selidbu i/ili predstavnikom korisničke službe zaduženim za vašu selidbu. U slučaju da vaš poslodavac plaća selidbu, plaćanje preko računa mora unapred biti dogovoreno. Šta god vama odgovara, odgovara i nama. Samo budite sigurni da utvrdite sve ovo pre pakovanja i utovara. Ako način plaćanja nije utrvrđen dan pre utovara, to vam može napraviti probleme na dan isporuke.

Šta je Nalog za Uslugu?

Sve selidbene kompanije moraju da pripreme Nalog za Uslugu pre transporta vaše pošiljke. Nalog za uslugu vam pruža pisanu potvrdu usluga koje ste zatražili i koje će biti izvršene u sklopu vaše pošiljke. Ovaj dokument sadrži spisak ugovorenih tačaka po datumima, datume preuzimanja i isporuke vaše pošiljke, zatraženu procenu vrednosti zajedno sa svim posebnim uslugama koje ste zatražili, kao i mestom i telefonom na koji vas selidbena kompanije može kontaktirati u toku selidbe.

Nalog za uslugu takođe prikazuje ukupne troškove vaše selidbe. Ako se selite pod neobavezujućom procenom, nalog za uslugu će prikazivati procenu neobavezujućih troškova, način plaćanja i u slučaju da stvarni troškovi premaše neobavezujuću procenu, maksimalni iznos koji ste dužni da platite u vreme isporuke (imaćete rok od 30 dana od dana isporuke da platite dug). Ako se selite pod obavezujućom procenom, nalog za uslugu će prikazati troškove koje ste dužni da platite uoči isporuke, na osnovu obavezujuće procene i uslova plaćanja. Vi i vaša špediterska kompanija morate potpisati nalog za uslugu.

Šta je Tovarni List?

Svaka selidbena kompanija je obavezna da pripremi tovarni list za svaku pošiljku u transportu. Tovarni list je priznanica za vašu imovinu i ugovor sa vašom transportnom kompanijom za njen transport. Vozač koji utovaruje vašu pošiljku mora da ima kopiju tovarnog lista.

Vaša odgovornost je da pročitate i razumete tačke tovarnog lista pre nego što ga potpišete. Tovarni list identifikuje transportnu kompaniju i precizira kada će transport biti izvršen. Takođe precizira uslove i odredbe plaćanja svih troškova kao i maksimalni mogući iznos u vreme isporuke ako se selite pod neobavezujućom procenom. Takođe su prikazane informacije koje se tiču procene vrednosti vaše pošiljke i iznos koji će špediterska kompanija biti dužna da plati u slučaju gubitka ili oštećenja.

Šta je Inventar?

Vozač će obično vršiti inventar/popis vaše pošiljke u toku utovara (ali ga zakon na to ne obavezuje). Kada se završi, inventar pruža detaljan i pregledan spisak vaših stvari za domaćinstvo i stanje svakog pojedinačnog predmeta u trenutku prijema od strane špediterske kompanije.

Proverite da li su sve stavke popisane korektno. Ovo nije uvek lak zadatak, jer ćete nailaziti na skraćenice kao što je PBO, što znači packed by owner (spakovao vlasnik). Sadržaj ove kutije neće i ne može biti popisan jer vozač nije u mogućnosti da proveri unutrašnjost svake kutije. Takođe, naići ćete na skraćenicu CP, što znači Carrier Packed (spakovao prevoznik). Ovo su dve važne skraćenice.

Takođe ćete primetiti da se u srednjoj koloni formulara za inventar/popis nalazi polje, koje vam možda nije najjasnije, sa velikim brojem slova i brojeva koji odgovaraju određenom predmetu. Vozač u ovo polje unosi šifru inventara da bi zabeležio stanje određenog predmeta. Da biste razumeli šifru inventara, pogledajte legendu na vrhu formulara za inventar. SC – scratched (ogrebano), C – chipped (odcepljeno), 3 – desna strana i 8 – gornja strana. Za vozača je ovo pojednostavljen način da zabeleži sve neregularnosti ili postojeću štetu.

Zapamtite, inventar/popis je tu zbog vas, radi vođenja evidencije koji su predmeti utovareni i u kakvom stanju. Ako dođe do oštećenja određenog predmeta tokom utovara, pronađite red koji odgovara broju etikete tog predmeta i napravite belešku u krajnjoj desnoj koloni. Ovo je dokument koji će biti pažljivo pregledan kada se pokrene proces žalbe pa je važno da jasno opišete oštećenja.

Formular za inventar/popis treba koristiti i tokom istovara, na mestu isporuke pošiljke. Kako predmeti budu donošeni u vaš dom, koristite inventar/popis da proverite njihovo stanje i zabeležite eventualne prigovore. Pokažite štetu vozaču.

Ono što se često dešava jeste da komad nameštaja stoji u vašem domu duži niz godina i da se vremenom naviknete na njegov izgled na tom određenom mestu pod određenim osvetljenjem. Kada donesete taj isti komad nameštaja u vaš novi dom, može da se desi da tek tada primetite odavno prisutna oštećenja. Vozač bi trebalo da je zabeležio oštećenje pri utovaru. Ako niste sigurni da li je ovo od ranije prisutno ili novonastalo oštećenje, pitajte vozača za inventarom/popisom zabeleženo stanje predmeta tokom procesa utovara. Ovo je najbrži način da se razjasni šta su od ranije prisutna a šta novonastala oštećenja.

Vozači Allied su veoma pažljivi pri rukovanju vašim predmetima i inventarisanje/popis je njihova mera zaštite od zlonamernih žalbi na oštećenja. Gledajte na inventar/popis kao na pouzdanu alatku koja obezbeđuje kako vašu tako i vozačevu zaštitu.

Pakovanje

Smem li Da Zapakujem Nešto u Fijoke Radnog Stola ili Komode?

Svi sitni predmeti moraju biti zapakovani u kutije radi sprečavanja gubljenja ili oštećenja. Preporučljivo je da ispraznite fijoke i zapakujete sve predmete.

Da li će Vozač Utovariti Sve Kutije Koje Sam Upakovao/la?

Da, dokle god vozač smatra da su upakovane kutije bezbedne za transport.

Kako da Upakujem Vodeni Krevet?

Vodeni kreveti moraju potpuno da se isprazne. Vodeni kreveti ispunjeni vlaknima moraju stručno da se izvakumiraju pre dana selidbe.

Smem li da Zapakujem i Preselim Svoje Biljke?

Većina selidbenih kompanija neće prihvatiti vaše biljke. Mehanički stres i toplota u prikolici za selidbu obično uzrokuje odumiranje biljaka. Mnoge države ne dozvoljavaju ulazak biljaka, neke države prihvataju ulazak pod određenim uslovima, a neke uopšte nemaju takve propise. Uverite se da razumete propise vaše države pre preduzimanja samostalne selidbe biljaka vašim vozilom.

Šta da Uradim sa Nakitom i Drugim Dragocenim Predmetima?

Predmeti izuzetne vrednosti kao što je nakit, novac, antikviteti i kolekcije poštanskih markica mogu biti uključeni u pošiljku, ali pod uslovom da pre pakovanja i dana selidbe o ovim predmetima obavestite lokalnog predstavnika selidbene kompanije. Čvrsto se preporučuje da nezamenljive i dragocene predmete ponesete sa sobom ili da organizujete neki drugi način za njihov transport.

U delatnosti selidbi, predmeti čija vrednost veća od 200 USD po kilogramu se smatraju predmetima „izuzetne“ vrednosti. Da biste bili sigurni da žalba koja se odnosi na ove predmete nije ograničena na minimalnu odgovornost, popunite i potpišite formular za popis inventara velike vrednosti vaše špediterske kompanije. Takođe budite sigurni da potpišete polje „Deklaracija Artikla Izuzetne (neuobičajene) vrednosti“ na tovarnom listu.

Svaka selidbena kompanija ima nešto drugačiju proceduru za predmete velike vrednosti. Pitajte vašeg konsultanta za selidbu da vam pruži objašnjenje njihovih procedura. Ovo je zbunjujući ali važan zadatak, pa proverite da li ste jasno razumeli sve propise pre dana utovara.

Kako da Pripremim Svoje Kućne Aparate Za Selidbu?

Kućni aparati kao što su mašine za pranje veša, mašine za sušenje i frižideri se moraju isključiti, a doboš mašine za pranje veša mora pričvršćen. Još jednom, stručnjak za procenu vam može pomoći da bolje razumete način rukovanja ovim aparatima. Sve lokalne selidbene kompanije imaju poslovne odnose sa lokalnim firmama koje pružaju ovu vrstu usluga. Proverite koga će vaša selidbena kompanija angažovati jer ćete te ljude morati da primite u svoj dom.

Kako će Kompanija Allied Zaštiti Moj Tapacirani Nameštaj?

Kompanija Allied koristi poseban zaštitini materijal koji se zove streč folija. U pitanju je čvrsta providna plastična folija, koja štiti vaš nameštaj od prljanja.

 

Procena Vrednosti za Osiguranje

Da li Sam Zaštićen/a od Gubitka ili Oštećenja Moje Imovine u Transportu?

Da, ali u kojoj meri ste zaštićeni i koliko će vas to koštati zavisi od izbora tipa procene vrednosti za osiguranje. Ovo može biti jedan od najkonfuznijih aspekata selidbe ali je važno da razumete koje mogućnosti imate.

Izabrani tip procene vrednosti za osiguranje određuje osnovu prema kojoj će svaka žalba biti regulisana, kao i maksimalnu odgovornost prevoznika. Odgovornost prevoznika za gubitak ili štetu se bazira na tarifama prevoznika i državnim zakonima i propisima koji imaju određena ograničenja i izuzetke. Procena vrednosti za osiguranje nije osiguranje. Ovo je važno da razumete. To je odgovornost selidbene kompanije. Proverite sa vašim osiguravajućom društvom da li ste osigurani u slučaju selidbe. Mnogo puta ćete otkriti da jeste.

Izdata Vrednost – ovo je najekonomičnija opcija jer ne košta ništa. Ova opcija vam pruža minimalnu zaštitu i najčešće ne predstavlja dovoljno pokriće za pošiljku. U slučaju gubitka ili štećenja, dobićete 0.60 USD po funti po predmetu. To znači da bi se za komad nameštaja od 75 funti dobilo 45.00 USD odštete. Ako izaberete ovu opciju, biće potrebno da potpišete svoje inicijale na tovarnom listu. Praktično jedina situacija kada je ova opcija primenljiva jeste ako vaša polisa osiguranja pokriva punu vrednost vaše imovine, pa bi se ovo smatralo dodatnim pokrićem.

Puna zaštita – Ovo je vaše sveobuhvatno pokriće. Možete ga naći pod nazivom „vrednost potpune zamene“ ili „zaštita pune vrednosti“. Ako izaberete zaštitu pune vrednosti, predmeti koji se izgube, oštete ili unište će biti popravljeni ili zamenjeni sličnim, ili će biti izvršeno gotovinsko poravnanje po trenutnoj tržišnoj vrednosti, bez obzira na starost izgubljenog ili oštećenog predmeta. Kada se pošiljka seli pod zaštitom pune vrednosti, zastarevanje predmeta nije faktor po kome se utvrđuje vrednost izgubljenog ili oštećenog predmeta.

Cena zaštite pune vrednosti može biti podložna različitim nivoima umanjenja odgovornosti koji mogu smanjiti vaš trošak. Pitajte vašu selidbenu kompaniju za detalje njihovog konkretnog programa.

Selidba

Kako da Pripremim Sebe i Svoj Dom Za Dan Selidbe?

Predstavnik vaše selidbene kompanije vas može pitati da izaberete jedan od nekoliko uzastopnih dana tokom kojih vaša imovina može biti utovarena. Broj dana vremenskog okvira za utovar zavisi od obima vaše pošiljke i perioda godine u kome se vaša pošiljka utovaruje. Pokušajte da budete fleksibilni tokom sezone, tako što ćete dozvoliti dodatne dane za vremenski okvir utovara, da biste imali bolje mogućnosti da obezbedite sebi teretno vozilo i vozača koji će se pobrinuti oko vaše pošiljke.

Predstavnik korisničke službe i/ili vozač će vas kontaktirati najkasnije 24 časa pre dana utovara da bi vas obavestili o vremenu dolaska. Budite sigurni da obavestite predstavnika kompanije o bilo kakvim promenama koje mogu uticati na dan utovara. Dobar primer promena koje se mogu dogoditi jesu radovi na ulici ispred vašeg doma, koji sprečavaju parkiranje velikog teretnog vozila u blizini. Možda iz nekog razloga niste završili sa pakovanjem. Kontaktiraje selidbenu kompaniju što je ranije moguće da bi vam poslali stručne tehničare za pakovanje koji će završiti posao umesto vas.

Uverite se da je vaš dom spreman za radnike selidbene kompanije. Sa glavnog prilaza i staza uklonite sve što može ometati iznošenje stvari iz vašeg doma. Skinite vrata sa šarki ako ste sigurni da određeni predmeti neće moći da prođu. Uklonite sve male podne prostirke sa prometnih mesta koje bi mogle da uzrokuju saplitanje ili isklizavanje pod nogama vozača ili radnika.

Imajte pri ruci vodu, sok ili kiselu vodu za vozača i radnike, posebno tokom toplih letnih dana. Oni će doći pripremljeni, ali će biti zahvalni na vašoj pažnji.

Ako je to primenljivo, naši vozači će pripremiti vaš dom zaštitnim podnim oblogama i zaštitom za okvire vrata i gelendere.

Kako ću Znati Gde je Moja Pošiljka Kada Napusti Moj Dom?

Allied raspolaže sistemom za satelitsko praćenje koji vam omogućava da pratite približnu lokaciju vaše pošiljke putem interneta. Molimo vas, za detalje ne zaboravite da se raspitate kod vašeg konsultanta za selidbu.

Kako ću Znati Kada će Moja Pošiljka Biti Isporučena?

Vaš vozač će vas kontaktirati 24 časa pre isporuke. Selidbena kompanija će odrediti predstavnika korisničke službe koji će u svakom trenutku biti u mogućnosti da proceni datum dolaska vaše imovine.

Budite sigurni da obezbedite vozaču sve vaše kontakt podatke. Broj telefona na novoj adresi je poželjan samo u slučaju da je na toj lokaciji prisutna osoba koja može da odgovori na poziv. Ako je moguće da vas kontaktiraju na poslu, u hotelu, privremenom prebivalištu ili putem elektronske pošte, obavestite vozača. Ako neće biti mogućnosti za vaš kontakt, odredite prijatelja ili člana porodice kao posrednika između vas i vozača, i obezbedite vozaču potrebne kontakt podatke.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Momci su bili odlični i veoma pažljivi prema našim stvarima. Vođa tima je predusretljiv i uslužan. Kada se budemo ponovo selili znamo koga ćemo zvati!

Read more testimonials By Jovana P of Beograd