Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

Primeri Selidbene Politike

Primeri Selidbene Politike

Ovaj odeljak obezbeđuje profesionalcima korporativne selidbe neka uputstva na kojima se zasniva politika korporativne selidbe za njihovu kompaniju. Ovaj uzorak selidbenih politika ne bi trebalo da se tumači kao preporuka.

Primer 1  – Duži Obrazac

Za aktuelnu selidbu stvari iz vašeg domaćinstva postaraće se (Kompanija). Vi biste trebali da stupite u kontakt sa nadležnom osobom za vašu jedinicu (selidbe) pre nego što napravite bilo kakav aranžman za selidbu stvari iz domaćinstva. Oni će napraviti aranžmane sa okružnim i lokalnim odeljenjem za saobraćaj kako bi dodelili transportnu kompaniju za prevoz stvari vašeg domaćinstva tokom selidbe.

(Kompanija) je potpisala Ugovor o prevozu stvari za domaćinstvo sa brojnim nacionalnim transportnim kompanijma. Pošto ove transportne kompanije nude pozamašan popust za nas, potrebno je odabrati transportnu kompaniju iz ove grupe kako bi se iskoristila prednost ponuđenih ušteda. Dokazane performanse transportne kompanije bi trebale da vas uvere da će vaša selidba teći glatko.

Dozvoljeni Troškovi Selidbe

Stavke koje slede predstavljaju dozvoljene troškove selidbe. Ako predosećate da će biti i drugih troškova selidbe koji nisu navedeni u nastavku, to bi trebalo da razmotrite sa osobom nadležnom za selidbu stvari iz vašeg domaćinstva pre nego što ona počne da se odvija. Neki troškovi su zabeleženi kao nadoknadivi uz “specijalno odobrenje”. U ovom slučaju, specijalno odobrenje se odnosi na odobrenje generalnog menadžera, Zamenika predsednika osoblja ili izvršnog administratora koji je nadležan za zemlju u koju se preseljavate.

 • Pakovanje i raspakivanje, pakovanje i raspakivanje stvari za domaćinstvo i predmeta lične svojine u sanduke.
 • Troškovi vozarine za stvari za domaćinstvo, lične stvari, automobile, motocikle ili kamione.
 • Uz specijalno odobrenje, troškovi otpreme neubičajenih artikala, kao što su brod ili prikolica.
 • Troškovi instalacije (uključujući vodovodne i električne priključke) osnovnih kućnih aparata kao što su šporeti, frižideri, sobni klima uređaji, mašine za pranje (veša i posuđa), sušilice, i filteri za vodu, pod pretpostavkom da ste imali iste ili slične kućne aparate na prethodnoj lokaciji (troškovi priključenja kućnog brojila ili table sa osiguračima na elektroenergetsku mrežu nisu nadoknadivi).
 • Troškovi instalacije (samo radna snaga, “ruke”) televizijske antene, pod uslovom da ste imali antenu na prethodnom prebivalištu.
 • Štimovanje i podešavanje klavira, televizora ili stereo uređaja.
 • Troškovi za “isključivanje” komunalnih usluga u prethodnoj i “uključivanje” istih u novom prebivalištu, izuzevši depozite za brojila.
 • Prepravke tepiha i draperija donetih iz prethodnog kako bi se uklopile u novo prebivalište.
 • Odnošenje smeća iz novog mesta prebivališta, konkretno onog koje se tiče selidbe.
 • Troškovi instalacije za isti broj i tip telefona koji su postojali i u starom prebivalištu.

Osim toga, korporacija će po potrebi platiti ili nadoknaditi trošak skladištenja robe iz vašeg domaćinstva do 30 dana. Za naknadu skladištenja koja daleko premašuje 30 dana će biti potrebno specijalno odobrenje.

Troškovi selidbe koji vam NEĆE biti refundirani/nadoknađeni uključuju:

 • Troškove otpreme drva za ogrev, betonskih blokova, cigli i drugih građevinskih materijala.
 • Troškove za transport domaćih životinja, životinja u vlasništvu koje su namenjene za ulaganje ili kao deo poslovanja. Za naknada troškova za transport, negu i hranjenje životinja koje nisu kućni ljubimci potrebno je specijalno odobrenje.
 • Troškovi otpreme nameštaja iz sekundranih ili kuća za odmor (vikendica)-
 • Selidbu ličnih aviona, kao i troškova za gas, ulje, itd, ako imate avion koji prebacujete na novu lokaciju.
 • Troškove demontaže ili montaže ugradnih plakara ili uređaja.
 • Troškove rastavljanja i sastavljanja radionica, fotografske tamne komore, igraonice, itd.
 • Dodatnu pomoć koju vam nisu pružili ugovoreni špediteri.
 • Hoblovanje poda u novom mestu prebivališta.
 • Čišćenje tepiha i draperija.
 • Troškovi ugradnje/postavke garnišne za zavese, draperija, venecijanera, dvorišnog svetla ili roštilja na gas.
 • Kupovina antena ili rotora.
 • Molerski radovi, krečenje ili popravke u novom ili starom prebivalištu
 • Nameštanje novih brava na vratima.

Osiguranje

Neće biti neophodno da pribavite osiguranje u tranzitu koje prelazi standardno pokriće odgovornosti transportne kompanije zato što je putno tranzitno osiguranje automatski obezbeđeno o trošku korporacije. Ovo osiguranje je obezbedila (Kompanija) i pokriva stvari iz vašeg domaćinstva i lične predmete dok se prevoze ili stoje u skladištu.

Politika kompanije automatski obezbeđuje stalno pokriće fizičkog gubitka ili oštećenja stvari iz vašeg domaćinstva od trenutka kada pošiljka započne tranzit iz vaše kuće (ili drugog mesta pošiljke), sve do trenutka kada pošiljka stigne na vašu novu adresu – uključujući i nepredviđene troškove skladištenja.

U slučaju da vaša roba nije otpremljena transportnom kompanijom nego ste je vi prevezli, politika kompanije pokriva gubitak ili oštećenje prouzrokovano požarom, udarom groma, krađom, pokušajem krađe, nasiljem, ciklonom, uraganom, olujnim vetrom, zemljotresom, poplavom, eksplozijom, padom objekata, sudarom ili prevrtanjem prevoza sve dok je pod vašom brigom, starateljstvom i kontrolom.

Trebalo bi da obavestite vašu osobu za kontakt ako vam je potrebna posebna informacija koja se tiče artikala koji imaju pokriće i koji su isključeni pod uslovima politike ovog osiguranja i koji nisu sumirani u sledećem:

Roba Koja je Osigurana Uključuje:

Lične predmete, kućni nameštaj i opremu koja je uobičajena za domaćinstvo i koja je u vašem vlasništvu i/ili članova vaše najuže porodice, uključujući automobile i motocikle ako su isporučeni putem transportne kompanije.

Roba Koja Nije Osigurana Uključuje:

Životinje svake vrste, lična dokumeta kao što su priznanice, nalozi ili računi, valute, akti, dokazi o dugovanjima, novčanice, obveznice, hartije od vrednosti, pošiljke putem pošte, kvarljivu hranu, pasoše, avionske ili druge karte, zlatne ili srebrne poluge, prateći prtljag, kućne biljke; automobile, motocikle i druga vozila u toku same vožnje po putu, i brodove i druga plovila koja se vuku uz pomoć sopstvene snage u plovnim vodama.

Izuzeci su: (1) Moljci, gamadi, insekti, postepeno propadanje, habanje, unutrašnji nedostatak; (2) Rizik od rata na kopnu; (3) Vaši izdaci koji su usledili za vreme potrebno za pripremu i podnošenje odštetnog zahteva.

Kada se radi o predmetima nesvakidašnje velike vrednosti ili koji su lomljivi, trebalo bi da specijalno zatražite pažljivo rukovanje i oprez pri pakovanju od strane špeditera. Predmeti koji su posebno podložni oštećenjima, kao što su TV aparati, audio oprema, klaviri, frižideri, zamrzivači, itd. obično nemaju pokriće za unutrašnja oštećenja osim ako ne postoje vidiljivi i sigurni dokazi spoljašnjih oštećenja.

Osoba nadležna za kontakt će vam obezbediti Formular inventara domaćinstva koji bi trebalo da popunite kako biste iskazali vrednost svih artikala koji će biti u sastavu vaše isporuke. Kategorije predmeta kao što je odeća mogu da se grupišu. Kompleti predmeta, kao što su porcelansko, kristalno i srebrno posuđe bi trebalo da se prebroje i procene pojedinačno. Ako se bilo šta od imovine vašeg domaćinstva odlaže u skladište, trebalo bi da pripremite listu koja obuhvata sve te predmete, označavajući pojedinačnu vrednost svakog predmeta, i adresu skladišta odnosno magacina. Ovi inventari moraju da se podnesu pre vaše selidbe. AKO INVENTAR SA ISKAZANOM VREDNOŠĆU NIJE PRIPREMLJEN I PODNET PRE VAŠE SELIDBE, VAŠA ROBA NEĆE BITI OSIGURANA I NAKNADA SVAKOG GUBITKA ĆE BITI UGROŽENA.

Kada roba iz vašeg domaćinstva stigne na vašu novu adresu, važno je da proverite sve kutije, sanduke, itd. Sve što je očigledno ulubljeno, mokro, pocepano, ili oštećeno na neki drugi način, trebalo bi prvo da bude otvoreno.

 1. Zapišite broj inventara koji je naveden na kutiji.
 2. Pregledajte sadržaj kutije radi nastalih oštećenja.

Ako ste našli oštećeni predmet, kao što je polomljena čaša, gde se oštećenje neće dalje pogoršavati, postavite sanduk i oštećenu robu sa strane kako bi agencija za osiguranje mogla da izvrši inspekciju. U svim slučajevima, sačuvajte (kartonsku) kutiju kad god je to moguće.

Kada se predmeti iz vašeg domaćinstva utovare, špediter ili agent će vam dati da potpišete priznanicu. Priznanica bi trebalo da ima sve brojeve kutija i obezbeđen prostor za primedbe o stanju kutija po izvršenju isporuke. Veoma je važno da sastavite primedbu ako se radi o oštećenju i gubicima pre nego što ste potpisali priznanicu o isporuci. Ako niste bili u mogućnosti da proverite stanje sadržaja svih kutija, možete da naglasite na priznanici o isporuci da je stanje vaše imovine podložno daljoj inspekciji.

Pošto su jedino gubici i/ili oštećenja u tranzitu pokriveni osiguranjem, važno je da se sve kartonske i druge kutije otvore što je pre moguće kako bi se utvrdilo da li je gubitak i/ili šteta nastala u toku transporta. Bilo kakvo odlaganje izveštavanja o gubitku ili šteti prilikom transporta mogu da rezultuju dužim vremenskim periodom koji je potreban da agencija za osiguranje obradi vaš odštetni zahtev/reklamaciju. Sačuvajte svaki neophodan dokaz koji bi podržao vaš odštetni zahtev.

Ukoliko vam nadležna osoba za kontakt nije rekla drugačije, postoji nekoliko koraka kojih se morate pridržavati kako biste dobili naknadu:

 1. Pošto je selidbena kompanija, koja je odgovorna za gubitak ili štetu, ovlašćena i u obavezi da učini sve što je moguće kako biste povratili dotičnu robu, u interesu minimiziranja mogućnosti gubitka, obavestite momentalno špeditersku kompaniju, po mogućstvu napismeno. Transportna kompanija će vam proslediti formular za odštetu/reklamaciju i/ili će predstavnik da izvršiti inspekciju vaše robe iz razloga njenog vraćanja i/ili kompenzacije u skladu sa njihovim obavezama propisanim zakonom. Popunite formular za odštetu/reklamaciju i bez odlaganja ga pošaljite nazad špediterskoj kompaniji uključujući i dokumentaciju koja se tiče tog predmeta ili prepisku koja će podržati ili pokazati vašu reklamaciju. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa vašom reklamacijom/zahtevom, molimo da nas (Kompaniju) kontaktirate.
 1. Ako je vaša reklamacija/zahtev odbijen od strane špediterske kompanije ili nagodba ne pokriva celokupni gubitak, molimo vas da prosledite sledeće podatke (Kompaniji):
 1. Sve prepiske sa transportnom kompanijom, uključujući i izjavu o reklamaciji/zahtevu;
 2. Inventar domaćinstva sa iskazanom vrednošću;
 3. Tovarni list/Teretni list;
 4. Potpisanu priznanicu o isporuci;
 5. Kopije svih faktura i procena popravke.

Plaćanje će biti izvršeno vama direktno.

Primer 2 – Kraći Formular

Morate kontaktirati vašeg Koordinatora selidbe najmanje četiri nedelje pre nego što očekujete da se preselite u novi dom. Za to vreme će biti odabrana transportna kompanija koja će se postarati za koordinaciju vaše selidbe.

Skoro sve što vam je potrebno da preselite biće preseljeno o trošku (Kompanije). Ovo uključuje i stvari za domaćinstvo koje je potrebno da se spakuju i raspakuju, slike i ogledala koja treba da se postave u sanduke, svaki razuman komad nameštaja, pokretni inventar, odeću, kućne aparate, alate malog gabarita i opremu. Artikli kao što su saksijske biljke, životinje ili kućni ljubimci, smrznuta hrana, građevinski materijal, drva za ogrev, brodovi/čamci preko 14 stopa (pribl. 4.20 m), kuće i vozne prikolice nisu uključeni.

Ako ne želite da sami vozite svoja kola, (Kompanija) može da vam obezbedi profesionalnu vozačku uslugu radi prebacivanja na novu lokaciju. Ili se kola mogu utovariti na kamion za selidbu – pod uslovom da njihova veleprodajna cena (plava knjiga) prelazi cenu otpreme.

Ako sami vozite vaša kola, (Kompanija) će vam refundirati naknadnu cene-po-kilometru uključujući i putarine. Podneti izveštaj troškova (Kompaniji) sa raspoloživom dokumentacijom.

Vaš Koordinator selidbe će naručiti osiguranje koje pokriva stvari za vaše domaćinstvo tokom transporta. Obično je roba osigurana po ceni od 60 centi za funtu bilo koje robe koja je oštećena ili izgubljena. (Kompanija) će platiti za bilo koji gubitak ili oštećenje koji je preko 60 centi za funtu. (preračunati u RSD i kg, prim.prev)

Ako imate antikvitete ili druge nenadoknadive predmete velike vrednosti, (Kompanija) može da plati za dodatno potrebno pokriće. U svakom slučaju, morate prvo da primite odobrenje od vašeg Koordinatora selidbe i morate da platite procenu vaših antikviteta.

Ako želite da kupite dodatno pokriće koje je preko i iznad (Kompanijinih) preporuka, to možete ostvariti o svom trošku.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Stigli su tačno na vreme, što mi je jako bitno. Stvari su upakovane na način na koji i treba da budu. Sve preporuke.

Read more testimonials By Milica K of Novi Beograd, RS