Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
 • DD slash MM slash YYYY

Selidbe Kancelarija

Selidbe Kancelarija

Planirajte Selidbu sa Allied-om – Kompanijom za Selidbu Kancelarija u Srbiji

Ma koliko da je mali projekat, selidba će utrošiti ogromnu količinu vremena, truda i energije. Kao kod većine velikih projekata, svako blagovremeno planiranje će se isplatiti a može vam pružiti i dodatne mogućnosti.

Potrebno je da Znate

Ne možete sami da rukovodite selidbom. Pored potrebe za medjusobnom saradnjom svih zaposlenih, biće vam potrebna i njihova pomoć na konkretnim zadacima u odredjeno vreme. Imajući ovo u vidu, pošto ljudi uglavnom ne vole promene, način komunikacije sa zaposlenima, klijentima i dobavljačima je od kritičnog značaja (pogledati Poglavlje 5). Važno je ne dozvoliti da se pročuje o selidbi pre nego što ste spremni da date zvanično obaveštenje, jer to može nepotrebno da uznemiri vaše zaposlene. U ranim fazama planiranja i pre nego što je vaš plan završen, treba uključiti još ljudi samo onda kada je to neophodno.

Vaš Tim

Ključne članove tima ćete morati da odredite u odgovarajuće vreme. Ovaj tim treba da bude upoznat sa vašim poslom i da dobro razume sve probleme i zadatke koji se tiču svih sektora. U početku, ovo bi trebalo da bude manji tim od nekoliko viših rukovodilaca koji će upravljati projektom.

Projekt Menadžer

Odredite internog projekt menadžera što je ranije moguće. On će biti odgovoran za:

 

 • Koordiniranje svim planovima i dogovorima
 • Nadzor rasporeda selidbe
 • Prepoznavanje potencijalnih problema ili uskih grla
 • Vođenje evidencije o troškovima

Projektni Tim

Projektni tim treba da pruža podršku projekt menadžeru i da preuzme odgovornost za odredjene aspekte selidbe. Izbegavajte formiranje prevelikog i loše organizovanog tima i pobrinite se da svi ključni sektori vaše organizacije imaju predstavnika. Članovi Projektnog Tima mogu imati predstavnike iz:

 • Informacionih tehnologija
 • Finansija
 • Ljudskih resursa
 • Upravljanja i održavanja objekata
 • Marketinga
 • Operativnog sektora

Zadaci Projektnog Tima

Uloga projektnog tima je da razmotri i dogovori:

 • Raspored selidbe
 • Odgovornosti
 • Procedure izveštavanja
 • Rokove i ciljane datume

Uspeh tima je suštinski važan za upravljanje projektom. Njegova puna posvećenost projektu je od vitalnog značaja.

Osnovni Saveti za Planiranje Selidbe Kancelarija

 • Dozvolite dovoljno vremena za planiranje.
 • Blagovremeno odredite vašeg projekt menadžera i vaš projektni tim.
 • Dogovorite zadatke, odgovornosti i procedure izveštavanja.
 • Dogovorite raspored, rokove i ciljane datume.
 • Analizirajte potrebe svakog sektora i isplanirajte raspored u novom prostoru.
 • Podelite plan sa svojim zaposlenima.
 • Pregledajte i racionalizujte arhiviranje, skladištenje, kancelarijski i marketinški materijal.
 • Upravljajte učinkom osoblja zarad očuvanja politike poslovnog mesta.
 • Izberite i odredite vašu selidbenu kompaniju najmanje tri meseca pre selidbe, da biste dobili neke savete i uputstva i da biste razumeli troškove projekta.
 • Prepoznajte i shvatite resurse koji će vam trebati – odredite stručne savetnike ako i kada je potrebno.
 • Uverite se da vaš savetnik za selidbu obezbedi detaljan plan selidbe i odredi resurse u okviru procene.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Momci su bili odlični i veoma pažljivi prema našim stvarima. Vođa tima je predusretljiv i uslužan. Kada se budemo ponovo selili znamo koga ćemo zvati!

Read more testimonials By Jovana P of Beograd