Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
  • DD slash MM slash YYYY

Korisni Saveti za Kancelarijske Selidbe

Korisni Saveti za Kancelarijske Selidbe

Nekoliko korisnih saveta kako da se pripremite za selidbu vaše kancelarije…

Lična Imovina

Selidbena kompanija ne može biti odgovorna za vašu ličnu imovinu, kao što su pravni papiri, novac, čekovi, fotografije, biljke, kristalni predmeti, upaljači, penkala, itd. U cilju vaše zaštite, preporučujemo da ove predmete preselite lično. Međutim, možete se posavetovati sa selidbenom kompanijom kako da upakujete te predmete i da li da kupujete bilo kakvu posebnu ambalažu.

Stolovi

Ispraznite vaše stolove pre selidbe i upakujte sav sadržaj u kutije. Slobodne materijale i male predmete kao što su radni papiri, stalci za pisma, knjige i ostale predmete sa stola treba zatvoriti u plastične kese ili koverte i onda ih staviti u kutije sa ostalim predmetima.

Ormani za Kartoteke

Ne praznite ormane za kartoteke pre selidbe već ih zaključajte ili obezbedite trakom.

Poverljivi Dokumenti

Ako sigurnosni propisi zahtevaju pratnju, napravite posebne dogovore sa vašom selidbenom kompanijom pre selidbe.

Smeće

Pre selidbe treba izbaciti što više smeća. Ako imate veliku količinu smeća za izbacivanje, moguće je dobiti dozvolu od grada za postavljanje industrujskih kontejnera ispred zgrade. Špediterska kompanija može biti u mogućnosti da organizuje postavljanje kontejnera. Zapamtite: što više bacite, manje ćete imati da pakujete i selite sa sobom. Postarajte se da ništa važno ne bude bačeno.

Pristup

Preporučljivo je da se ispita pristup zgradama na obe lokacije (stepenište, teretni liftovi, dokovi za utovar, pitanje parkiranja) pre selidbe da bi se izbegla iznenadjenja u poslednji čas, pred sam utovar i istovar. Liftovi treba da budu u radnom stanju i dovoljnog kapaciteta da prenesu nameštaj. Ako nema liftova, ne zaboravite da o tome informišete selidbenu kompaniju da bi mogla da napravi potrebne aranžmane (npr. korišćenje spoljnjih liftova ili dizalica).

Selidba Električnih Uređaja

Fotokopir aparati: Uklonite sve tonere (tečne) iz fotokopir aparata. Kontaktirajte dobavljača, proverite da li premeštanje aparata zahteva poseban način rukovanja i da li dobavljač treba da preuzme premeštanje određenih delova na sebe;

Računari: Pravilno isključite i razmontirajte računare. IT stručnjak treba da vrši nadzor i da pomaže pri procesu rastavljanja i kasnijeg nameštanja opreme;

Automati za prodaju: Uklonite sve artikle iz automata za prodaju. Kontaktirajte dobavljača ako su potrebni posebni dogovori;

Automati za vodu: Ispraznite vodu iz svih automata za vodu. Kontaktirajte dobavljača ako su potrebni posebni dogovori;

Iznajmljena oprema: Ako imate bilo kakve iznajmljene predmete ili aparate, pre dana selidbe morate obavestiti kompaniju od koje su isti iznajmljeni;

Internet Konekcija I Telefonske Linije

Proverite da li su vaši telefoni, faks mašine i internet konekcija spremni za selidbu. Što se pre vratite na posao, pre ćete moći da nastavite sa radom.

 

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Pažnja i ažurnost koja je posvećena našim potrebama je neverovatna. Pozvali smo ih u jutro i već u toku dana predstavnik kompanije je bio kod nas!

Read more testimonials By Robert S of Cambridge, MA