Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
 • DD slash MM slash YYYY

Izbor Kompanije Za Selidbu Kancelarija u Srbiji

Izbor Kompanije Za Selidbu Kancelarija u Srbiji

Biranje Selidbene Kompanije za Selidbu Vaše Kancelarije

Evo korisne Kontrolne Liste za pronalaženje i poređenje selidbenih kompanija:

 • Spremiti preliminarni popis stvari (inventar)
 • Spremiti preliminarnu specifikaciju selidbe za vašu selidbenu kompaniju u Srbiji, Beogradu.
 • Istražite uži izbor – pitajte poslovne saradnike za preporuke.
 • Izaberite najmanje tri ugledne selidbene kompanije i zatražite procenu – makar jedna od ovih kompanija bi trebalo da je lokalna, ili da ima lokalnu kancelariju za davanje procena.
 • Proverite politiku kvaliteta i preporuke kompanije da biste razumeli njen pristup kvalitetu.
 • Zatražite od kompanija iz užeg izbora da učestvuju na tenderu za vašu selidbu prema popisu stvari i specifikacijama selidbe.
 • Dajte svakoj kompaniji šansu da poseti vaše trenutne prostorije zbog sticanja uvida u obim projekta.
 • Proverite uslove i odredbe, osiguranje i procedure za odštetu, zdravlje i bezbednost.
 • Tražite najmanje 5 nedavnih i lokalnih preporuka – i proverite ih.
 • Ispitajte da li vam je potreban projektni menadžer van ili na licu mesta.
 • Tražite da upoznate menadžera selidbe koji će biti odgovoran za vašu selidbu. Uključite vaš projektni tim u ovaj sastanak.
 • Tražite od izabrane selidbene kompanije da „obidje redosled“ na svakoj lokaciji i da prisustvuje sastanku za planiranje selidbe sa vašim projektnim timom.
WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Stigli su tačno na vreme, što mi je jako bitno. Stvari su upakovane na način na koji i treba da budu. Sve preporuke.

Read more testimonials By Milica K of Novi Beograd, RS