Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
 • DD slash MM slash YYYY

Izbor Kompanije Za Selidbu Kancelarija u Srbiji

Izbor Kompanije Za Selidbu Kancelarija u Srbiji

Biranje Selidbene Kompanije za Selidbu Vaše Kancelarije

Evo korisne Kontrolne Liste za pronalaženje i poređenje selidbenih kompanija:

 • Spremiti preliminarni popis stvari (inventar)
 • Spremiti preliminarnu specifikaciju selidbe za vašu selidbenu kompaniju u Srbiji, Beogradu.
 • Istražite uži izbor – pitajte poslovne saradnike za preporuke.
 • Izaberite najmanje tri ugledne selidbene kompanije i zatražite procenu – makar jedna od ovih kompanija bi trebalo da je lokalna, ili da ima lokalnu kancelariju za davanje procena.
 • Proverite politiku kvaliteta i preporuke kompanije da biste razumeli njen pristup kvalitetu.
 • Zatražite od kompanija iz užeg izbora da učestvuju na tenderu za vašu selidbu prema popisu stvari i specifikacijama selidbe.
 • Dajte svakoj kompaniji šansu da poseti vaše trenutne prostorije zbog sticanja uvida u obim projekta.
 • Proverite uslove i odredbe, osiguranje i procedure za odštetu, zdravlje i bezbednost.
 • Tražite najmanje 5 nedavnih i lokalnih preporuka – i proverite ih.
 • Ispitajte da li vam je potreban projektni menadžer van ili na licu mesta.
 • Tražite da upoznate menadžera selidbe koji će biti odgovoran za vašu selidbu. Uključite vaš projektni tim u ovaj sastanak.
 • Tražite od izabrane selidbene kompanije da „obidje redosled“ na svakoj lokaciji i da prisustvuje sastanku za planiranje selidbe sa vašim projektnim timom.
WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Momci su bili odlični i veoma pažljivi prema našim stvarima. Vođa tima je predusretljiv i uslužan. Kada se budemo ponovo selili znamo koga ćemo zvati!

Read more testimonials By Jovana P of Beograd