USKLAĐENOST

USKLAĐENOST

Kompanije Allied Pickfords
Sa objedinjenim EU zahtevima,
Prema Uredbi 2016/679
(opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR)

Kompanija Allied Pickfords obrađuje lične podatke svojih zaposlenih, partnera i klijenata koji su dobrovoljno i informisano dali svoje lične podatke, a saglasnost za davanje njihovih ličnih podataka kompaniji Allied Pickfords je data na informisan način, izražena nedvosmisleno, bilo ličnim putem ili preko aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje ima ovlašćenje na osnovu zanimanja ili na osnovu zakona da obrađuje podatke i da ih dostavlja dalje kompaniji Allied Pickfords ili da ih prima od iste.

Kontakt sa kompanijom Allied Pickfords se vrši preko e-mail adrese na: [email protected]

Kontakt službenik za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) u kompaniji Allied Pickfords je: Daniela Tihomirova, rukovodilac Odseka za sigurnost podataka, e-mail: [email protected]

Kategorije ličnih podataka za obradu koje su shodno tome zaštićene u kompaniji Allied Pickfords su sledeće:

Redovni lični podaci – ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, IP adresa;
Jedinstveni matični broj;
Posebni lični podaci: članstvo zaposlenih u profesionalnim organizacijama; podaci o zdravstvenom stanju zaposlenih;
Podaci sa sigurnosnih kamera i sistema za kontrolu pristupa;

Kompanija Allied Pickfords obrađuje lične podatke samo za potrebe ciljeva kompanije. Ciljevi obrade ličnih podataka u kompaniji Allied Pickfords su povezani sa:

 • Pitanjima koja se odnose na zaposlene
 • Trgovinskim aktivnostima
 • Marketinškim aktivnostima
 • Finansijama i računovodstvom
 • Aktivnostima kontrole
 • Bezbednošću i zaštitom
 • Zakonskom regulativom
 • Povezanošću i uslugama u IT sektoru
 • Ostalim korporativnim ili zakonom definisanim namenama

Rok za čuvanje ličnih podataka za sve korporativne sisteme kompanije Allied Pickfords je do 12 meseci nakon isteka svih rokova utvrđenih zakonom ili 12 meseci nakon prestanka korporativne potrebe i posebnog razloga iz kog je lični podataka primljen i obrađen. Brisanje ličnih podataka se unosi u protokol koji potpisuje službenik za zaštitu podataka o ličnosti (DPO).

Osobe na koje se podaci odnose mogu primeniti svoja prava u skladu sa Uredbom 2016/679 kod kompanije Allied Pickfords. Službenik za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) će pisanim putem odgovoriti u roku od mesec dana na svaki pisani zahtev koji je podnet na e-mail adresu službenika [email protected], u vezi sa izvršenjem sledećih prava lica na koja se odnose lični podaci:

 • Pravo na ispravku ili izmenu takvih ličnih podataka koji nisu tačni ili potpuni:
 • Pravo na brisanje („Pravo da se zaboravi“) lični podaci koji su na nezakonit način obrađeni ili je prestala prvobitna svrha njihove obrade (istekao rok čuvanja, povučen sporazum, ispunjenje cilja zbog kojeg su prvobitno prikupljeni, itd.);
 • Pravo na ograničavanje obrade – u slučaju pravnog argumenta/neslaganja između osobe na koju se podaci odnose i Matrix Relocations Jugoistočna Evropa, do trenutka rešavanja istog.
 • Pravo na prenos podataka – ukoliko se podaci obrađuju pomoću automatske metode na osnovu sporazuma ili ugovora.
 • Za ove svrhe podaci se prenose u strukturnom formatu koji je u širokoj upotrebi i kompatibilan sa mašinom za čitanje.
 • Pravo na nagradu – u bilo koje vreme i uz argumente koji se odnose na određenu situaciju, pod uslovom da nema uverljivih zakonskih osnova za obradu koja ima prednost u odnosu na interese, prava i slobodu osoba na koju se odnose podaci, kao i da nema pokrenutih postupaka krivičnog gonjenja/suđenja.
 • Pravo da se ne bude predmet potpuno automatske odluke, uključujući profilisanje, koja može rezultirati pravnim posledicama za osobu na koju se podaci odnose ili ih se tiče na značajnom nivou.

U kompaniji Allied Pickfords lični podaci nisu profilisani i ne donose se automatizovane odluke.

Kompanija Allied Pickfords obaveštava svoje zaposlene, klijente i partnere da se video nadzor može vršiti u radnim prostorijama koje su vlasništvo te kompanije, zajedno sa kontrolom sredstava za komunikaciju i štampanje u radnim prostorijama od strane kompanije Allied Pickfords (ovo obuhvata: korporativni pristup internetu, pristup korporativnom centralnom štampanju, pristup korporativnom fiksnom telefonu, pristup mobilnim telefonima kompanije) kako bi se izbegla i sprečila zloupotreba i prevara.

TRAŽITE BESPLATNU PONUDU ODMAH!

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Ili pozovite kako biste dobili besplatnu ponudu!