Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
  • DD slash MM slash YYYY

Priprema za Medjunarodnu Selidbu

Priprema za Medjunarodnu Selidbu

Priprema za medjunarodnu selidbu je jedan od najvitalnijih aspekata uspešnog preseljenja. Selidba preko okeana može da bude komplikovan proces, jer menjate vaš svet koji poznajete za novi. Iz tog razloga, Allied vam nudi vodič za kompletiranje neophodnih aspekata pripreme za međunarodnu selidbu.

Priprema Za Medjunarodnu Selidbu: Procena Imovine

Da bi otpočeli proces pripreme za međunarodnu selidbu, jedan od naših agenata specijalista za selidbe će doći kod vas da vam objasni mnoge usluge koje Allied Pickfords nudi. Zatim će specijalista za selidbe obaviti sagledavanje svega u vašoj kući što treba da se preseli – ukazujući dok to radi na artikle koji ne mogu da se sele, kao što su zapaljive kante sa farbom i artikli koji bi zahtevali posebnu pažnju, kao što je to kredenac sa starim porcelanom, starinski zidni sat ili zbirka vina.

 

Vaša procena će se bazirati na zapremini robe koja treba da se otpremi i/ili zapremini i težini robe koja treba da se pošalje kao avionska pošiljka. Tačno procenjivanje zavisi od nivoa detalja koji su dati konsultantu za selidbu tokom ovog dela procesa pripreme za međunarodnu selidbu. Što su detalji tačniji to će i procena biti tačnija.

Šta Možete da Učinite da Pomognete?

Vodite računa da pokažete sve artikle detaljno, uključujući sadržaj fijoka, ormara, tavana i garaža. Artikli koji se trenutno ne nalaze kod vas u kući bi trebalo da budu precizno opisani. Ako planirate neke nove kupovine koje će biti uključene u selidbu, povedite računa da nam to kažete tokom sagledavanja imovine.

 

Možda odlučite da uskladištite neke od vaših artikala u polaznoj zemlji ili zemlji odredišta. Skladištenje je rešenje koje se isplati ako morate da ograničite veličinu vaše pošiljke, dajete kuću u najam ili se selite u hotel pre nego što nađete kuću za stalan boravak. Vodite računa da obavestite specijalistu za vašu selidbu o bilo kojim potrebama skladištenja koje možda imate.

Kako da Odredite Budžet za Selidbu: Četiri Jednostavna Koraka

Priprema za Medjunarodnu Selidbu: Zaštita Imovine

Vaš specijalista za selidbu će porazgovarati sa vama o opcijama pokrića osiguranjem kako bi se osiguralo da vaša imovina bude zaštićena tokom putovanja. Iako nije verovatno da će se išta dogoditi, pokriće vam daje sigurnost i mirnu savest koja vam je potreban tokom selidbe. Pribavljanje informacije o pokriću je sastavni deo prireme za međunarodnu selidbu.

Priprema za Medjunarodnu Selidbu: Dokumentacija

Propisna dokumentacija je sve više potrebna usled zahteva pojačane bezbednosti. Možete da se oslonite na ekspertizu vašeg koordinatora da vas vodi kroz proces identifikacije i kompletiranja odgovarajuće papirologije za zemlju iz koje se selite i odredišta. Nemojte da odugovlačite jer je dokumentacija bitan deo procesa pripreme za međunarodnu selidbu i zakasneli prijem iste može da odloži vašu pošiljku.

Priprema za Medjunarodnu Selidbu: Putovanje

Dok se putovanje po većem delu sveta smatra bezbednim, preporučujemo da proverite i sa Stejt Departmentom na http://www.travelinsurance.org/additional-resources/state-dept-guide/ za tekuće savete za putovanja ili na www.embassy.org ili http://travel.com za informacije kod lokalnih ambasada. Dodatno savetima za putovanja, ambasade i konzulati će isti tako imati informacije o tome šta treba da uradite u hitnim slučajevima.

 

Usled pojačanih mera bezbednosti, putnici bi trebalo da računaju na dodatno vreme za čekiranje. Proverite sa prevoznikom ili putničkom agencijom radi dodatnih informacija koje se odnose na bezbednost i sigurnost kod putovanja avionom i odnosne zahteve kod čekiraja, ograničenja prtljaga, itd.

Pošto završite sa procesom pripreme za međunarodnu selidbu, bićete bolje opremljeni za zahteve vaše selidbe preko okeana. Priprema za međunarodnu selidbu je od izuzetne važnosti, jer će najbolje napravljen plan rezultirati najuspešnijim selidbenim iskustvom. Vodič Allied Pickfords-a kroz proces pripreme za međunarodnu selidbu će vas upoznati sa onim što treba da znate, tako da možete da se usredsredite na novu uzbudljivu avanturu.

Dodatni Troškovi Za Selidbu?

Evo Kako da ih Sprečite:

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Pažnja i ažurnost koja je posvećena našim potrebama je neverovatna. Pozvali smo ih u jutro i već u toku dana predstavnik kompanije je bio kod nas!

Read more testimonials By Robert S of Cambridge, MA