Pravila i Uslovi Korišćenja

Uvod

Ovi uslovi objašnjavaju prava, obaveze i odgovornosti svih strana u ugovoru. Kada koristimo reči „Vi“ ili „Vaše“, mislimo na klijenta: „Mi“, „Nas“ ili „Naš“ označava nas kao kompaniju za selidbe. Ovi uslovi mogu biti promenjeni ili izmenjeni uz prethodni pismeni dogovor. U Članovima 8, 9, 10 i 11 ograničavamo ili isključujemo našu odgovornost za gubitak i štetu. Preporučujemo da uzmete osiguranje koje će pokriti vašu imovinu ili prostorije. Mi možemo organizovati osiguranje po vašem zahtevu. Ovo osiguranje će biti odvojeno od ovog ugovora i podložno uslovima i odredbama polise.

1. Naša ponuda

1.1 Naša ponuda, osim ako nije drugačije navedeno, ne uključuje osiguranje, carinske dažbine, lučke troškove, inspekcije ili bilo koje takse ili poreze koji se plaćaju državnim telima ili agencijama.

1.2 Naša ponuda važi šezdeset dana od datuma izdavanja. Ukoliko već nisu uključeni u našu ponudu, razumne dodatne naknade će se primenjivati u sledećim okolnostima:

1.2.1 Ako rad ne započne u roku od šezdeset dana od prihvatanja;

1.2.2 U slučaju da smo vam dali cenu uključujući ponovnu dostavu iz skladišta, a da ponovna dostava iz skladišta nije izvršena u roku od šest meseci od datuma izdavanja ponude;

1.2.3 U slučaju da se naši troškovi se promene zbog fluktuacija kursa, promena u oporezivanju, troškova prevoza, goriva, trajekta ili putarine van naše kontrole.

1.2.4 Ako se posao obavlja subotom, nedeljom ili praznikom ili van radnog vremena (08.00-18.00 časova), osim ako nije dogovoreno pismeno, i to daleko unapred pre datuma selidbe.

1.2.5 Ako moramo pokupiti ili dostaviti stvari bez normalnih mogućnosti pristupa. Normalne mogućnosti pristupa uključuju:

  • naša vozila mogu parkirati unutar 20 metara ispred vaše zgrade, bez potrebe za rezervacijom parkinga;
  • dostava do drugog sprata zgrade;
  • kontinuiran i neometan pristup unutrašnjem liftu zgrade, sposobnom za prevoz najvećeg i/ili najtežeg paketa iz pošiljke;
  • besplatan pristup unutrašnjim/spoljnim stepenicama ili vratima zgrade, prikladnim za najveći i/ili najteži paket pošiljke.
  • korišćenje spoljnih liftova je isključeno
  • Ulaz ili izlaz na posed, stepenice, liftovi ili vrata su adekvatni za slobodno kretanje robe bez mehaničke opreme ili strukturnih promena, ili prilaz, put ili staza je pogodan za naša vozila i/ili kontejnere za utovar i/ili istovar unutar 20 metara od vrata.

1.2.6 Ako vi ili vaši agenti zatraže pristup vašoj robi dok je u skladištu;

1.2.7 Ako pružamo dodatne usluge, uključujući premeštanje ili skladištenje dodatnih stvari.

1.2.8 Ako moramo platiti parking ili druge naknade ili takse kako bismo izvršili usluge u vaše ime. Za potrebe ovog Ugovora, kazne za nelegalno parkiranje nisu naknade ili takse i vi niste odgovorni za njihovo plaćanje.

1.2.9 Ukoliko postoje kašnjenja ili događaji van naše kontrole koji povećavaju ili produžavaju resurse ili vreme predviđeno za završetak dogovorenog posla.

1.2.10 Ako vi kasnite u preuzimanju ili prihvatanju dostave.

1.2.11 Ako vi kasnite u davanju pristupa za početak pakovanja.

1.2.12 Ako se pisanim putem obavežemo da povećamo našu granicu odgovornosti navedenu u Članu 8.1 pre početka rada;

1.2.13 Za avio pošiljke sve naknade se obračunavaju na osnovu IATA standarda gustine od 167 kg po 1 kubnom metru. Ako je gustina tereta veća od ovoga, bićete naknadno zaduženi za razliku.

1.2.14 Za putničke i pomorske pošiljke sve naknade se obračunavaju na osnovu standarda gustine od 105 kg po 1 kubnom metru. Ako je gustina tereta veća od ovoga, bićete naknadno zaduženi za razliku.

1.3 Saglasni ste da platite sve razumne naknade koje proizlaze iz gore navedenih okolnosti.

2. Poslovi koji nisu obuhvaćeni ponudom

2.1 Osim ako se ne dogovorimo pismeno, mi nećemo:

2.1.1 Rastavljati ili sastavljati nameštaj bilo koje vrste

2.1.2 Isključivati, ponovno povezivati, rastavljati ili ponovno sastavljati aparate, priključke, pričvršćenja ili opremu.

2.1.3 Postavljati ili uklanjati ugrađene podne obloge.

2.1.4 Premeštati predmete iz potkrovlja, osim ako nije pravilno osvetljeno i opremljeno podom i osiguran siguran pristup.

2.1.5 Premeštati ili skladištiti bilo koje predmete isključene u skladu sa Članom 4.

2.1.6 Rastavljati ili sastavljati baštenski nameštaj i opremu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: šupe, staklenike, baštenska skloništa, opremu za igru na otvorenom i satelitske antene, ili premještati betonske ploče, saksije i slično.

2.2 Naši zaposleni nisu ovlašćeni ili kvalifikovani za obavljanje takvih poslova. Preporučujemo da posebno angažujete adekvatno kvalifikovanu osobu kako bi obavila ove usluge.

3. Vaša odgovornost

3.1. Slažete se da:

3.1.1 Odredite, pismeno, vrednost robe koja se seli i/ili skladišti. Ako se kasnije utvrdi da je vrednost robe veća od stvarne vrednosti koju ste deklarisali, slažete se da će naša odgovornost prema klauzuli 8.1 ili 8.1.1 biti umanjena kako bi odražavala proporciju koju vaša deklarisana vrednost ima u odnosu na njihovu stvarnu vrednost.

3.1.2 Obezbedite po sopstvenom trošku sve dokumente, dozvole, odobrenja, licence, carinske dokumente potrebne za selidbu.

3.1.3 Plaćate sve troškove parkiranja koje snosimo u obavljanju posla.

3.1.4 Budete prisutni ili zastupani tokom preuzimanja i dostave vaših stvari.

3.1.5 Kada Vam dostavljamo inventare, potvrde, listove dostave, radne liste ili druge relevantne dokumente, obezbedićete da ih potpišete Vi ili Vaš ovlašćeni predstavnik.

3.1.6 Preduzmete sve korake kako biste osigurali da ništa što treba da bude preseljeno nije izostavljeno, a da ništa nije odneto greškom.

3.1.7 Preduzmete odgovarajuću zaštitu za stvari koje su ostavljene u prostorijama u koje radnici kompanije za selidbu neće ulaziti, ili u prostorijama gde su prisutne druge osobe poput (ali ne ograničavajući se na) stanara ili radnika.

3.1.8 Adekvatno pripremite i obezbedite sve aparate ili elektronsku opremu pre selidbe.

3.1.9 Ispraznite, adekvatno odledite i očistite frižidere i zamrzivače. Nismo odgovorni za sadržaj.

3.1.10 Obezbedite da svi kućni i baštenski aparati, uključujući ali ne ograničavajući se na veš mašine, mašine za pranje sudova, creva za vodu, benzinske kosačice za travu, budu čisti i suvi i da u njima nema preostalih tečnosti;

3.1.11 Dostavite nam tačnu i ažuriranu adresu i kontakt telefon tokom transporta i/ili skladištenja robe.

3.2 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, troškove ili dodatne naknade koje mogu proisteći iz neispunjavanja ovih obaveza.

4. Roba koja se ne sme seliti ili skladištiti

4.1 Osim ako prethodno nije dogovoreno pismeno od strane direktora ili drugog ovlašćenog predstavnika kompanije, sledeće stavke ne smeju se seliti ili skladištiti i pod nikakvim okolnostima neće biti preseljene ili skladištene od strane nas. Stavke navedene u 4.1.1 ispod mogu predstavljati rizike po zdravlje, bezbednost i od požara. Stavke navedene u 4.1.2 do 4.1.7 ispod nose druge rizike i trebalo bi da obezbedite sopstvene aranžmane za njihov transport i skladištenje.

4.1.1 Zabranjena ili ukradena roba, droge, pornografski materijal, potencijalno opasne, štetne ili eksplozivne stavke, uključujući boce sa gasom, aerosole, boje, vatreno oružje i municiju.

4.1.2 Identifikacioni dokumenti, nakit, satovi, sitnice, dragulji ili metali, novac, vlasnički listovi, hartije od vrednosti, markice, novčići, ili roba ili kolekcije bilo kog sličnog tipa.

4.1.3 Roba koja bi mogla da privuče glodare ili druge štetočine ili da izazove infestaciju ili kontaminaciju.

4.1.4 Obavestićemo vas pismeno čim je to moguće ako bilo koja od stavki, po našem mišljenju, predstavlja opasnost po zdravlje, prljava je ili nehigijenska ili verovatno privlači glodare ili štetočine i pod kojim uslovima bismo bili spremni da prihvatimo takvu robu ili da li odbijamo da je prihvatimo. Ako odbijemo da prihvatimo robu, nemamo odgovornost prema vama.

4.1.5 Kvarljive stvari i/ili one koje zahtevaju kontrolisano okruženje.

4.1.6 Bilo kakve životinje, ptice, ribe, gmizavci ili biljke.

4.1.7 Roba koja zahteva posebnu dozvolu ili dozvolu vlade za izvoz ili uvoz.

4.2 Ako dostavite takvu robu bez našeg znanja, omogućićemo da je preuzmete nazad, a ako je ne preuzmete u razumnom roku, možemo podneti zahtev sudu o raspolaganju bilo kojom takvom robom pronađenom u pošiljci. Slažete se da nam platite sve naknade, troškove, štetu, pravne troškove ili kazne koje su razumno nastali zbog raspolaganja robom.

5. Vlasništvo nad robom

5.1 Potpisivanjem ugovora, garantujete da:

5.1.1 Roba koja će biti preseljena i/ili skladištena je vaša lična svojina, ili roba je vaša svojina bez bilo kakvog pravnog opterećenja; ili

5.1.2 Imate punu ovlašćenost vlasnika ili bilo koga ko ima pravni interes u njima da stupite u ovaj Ugovor i da ste vlasnika potpuno upoznali sa ovim uslovima i odredbama pre stupanja u ovaj ugovor i da su se s njima saglasili.

5.1.3 Ako u bilo kom trenutku nakon stupanja na snagu ovog sporazuma do njegovog prestanka druga osoba ima ili stiče interes u robi, odmah ćete nas obavestiti o njihovom imenu i adresi pismeno.

5.1.4 Priložićete potpunu naknadu i platiti nam u vezi svake potražnje za štetu i/ili troškove koji se podnose protiv nas ako je bilo koja od izjava u 5.1.1 ili 5.1.2 netačna.

5.1.5 Ako želite preneti odgovornost ovog Ugovora trećoj strani, obavestićete nas pismeno dajući nam njihovo puno ime i adresu. Izdaćemo im novi ugovor. Naš Ugovor s vama će ostati na snazi sve dok ne primimo potpisan ugovor od treće strane.

6. Naknade ako odložite ili otkažete selidbu

6.1 Ako odložite ili otkažete ovaj Ugovor, zadržavamo pravo da vam naplatimo razumnu naknadu za odlaganje ili otkazivanje u skladu sa tim koliko prethodnog obaveštenja je dato kako je navedeno u nastavku u 6.1.1 – 6.1.4. „Radni dani“ se odnose na normalnu radnu nedelju od ponedeljka do petka i isključuju vikende i praznike.

6.1.1 Više od 10 radnih dana pre nego što je selidba trebala da počne: Bez naplate.

6.1.2 Između 5 i 10 radnih dana pre nego što je selidba trebalo da počne: ne više od 30% troška selidbe.

6.1.3 Manje od 5 radnih dana pre nego što je selidba trebalo da počne: ne više od 60% troška selidbe.

6.1.4 Na dan početka rada ili u bilo koje vreme nakon što rad počne, do 100% naših troškova.

7. Plaćanje

7.1 Osim ako drugačije nike dogovoreno, plaćanje je potrebno izvršiti u celosti unapred za selidbu ili skladištenje. U slučaju neplaćanja, zadržavamo pravo da odbijemo da započnemo selidbu ili skladištenje..

7.2 Obavezni ste da platite troškove selidbe gotovinom ili preko računa. Ni u kom slučaju ne smete zadržavati ili umanjivati bilo koji deo dogovorene cene.. Zadržavamo pravo ne samo da raskinemo ovaj ugovor, ako se plaćanje ne primi pre datuma selidbe (osim ako se ne dogovori drugačije pismeno), već i da ne izvršimo nijednu od usluga navedenih u ponudi. Plaćanje za selidbu i bilo koju uslugu se ne može se zadržati zbog osiguranja ili bilo koje druge potražnje.

8. Naša odgovornost za gubitak ili oštećenje

8.1 Ne znamo vrednost vaše robe, stoga ograničavamo našu odgovornost na fiksni limit po stavci. Iznos odgovornosti koji prihvatamo pod ovim sporazumom odražen je u našim troškovima za rad. Ako želite da povećamo naš limit odgovornosti po stavci, pristajete da platite veću cenu za rad kako je navedeno u Uslovu 1.2.10 (Naša ponuda). Osim ako se drugačije ne dogovori pismeno, ako smo nemarni ili kršimo ugovor, isplatićemo vam do 40 evra za svaku stavku koja je izgubljena ili oštećena kao direktni rezultat bilo kakve nemarnosti ili kršenja ugovora s naše strane kako bismo pokrili troškove popravke ili zamene te stavke.

8.1.1 Pod uslovom da smo primili vaš inventar sa vrednošću stavki (videti 3.1.1) u razumnom roku pre početka radova, možemo se složiti da povećamo našu odgovornost, uz dodatnu naknadu. Nećemo neopravdano odbiti saglasnost na takav zahtev. Ovo nije osiguranje i skrećemo vam pažnju na Opciju osiguranja u Klauzuli 12.

8.2 Za robu namenjenu ili primljenu izvan zemlje naše matične kancelarije

8.2.1 Prihvatićemo odgovornost samo za gubitak ili oštećenje

(a) koji proizilaze iz naše nemarnosti ili kršenja ugovora dok su stavke fizički u našem posedu, ili

(b) dok su stavke u posedu drugih ako se utvrdi da je gubitak ili oštećenje nastalo zbog naše neuspešnosti da podesno zapakujemo robu ako smo ugovoreni da zapakujemo robu koja je predmet zahteva. U oba slučaja, primenjivaće se klauzula 8.1.1 gore navedena.

8.2.2 Ako angažujemo međunarodnog transportnog operatera, brodarsku kompaniju ili avio-prevoznika da prevezemo vašu robu na mesto, luku ili aerodrom odredišta, to činimo u vaše ime i pod uslovima i odredbama koje je postavio taj prevoznik.

8.2.3 Ako prevozno sredstvo, iz bilo kojih razloga izvan kontrole prevoznika, ne uspe da dostavi robu, ili ih rutira na mesto koje nije originalna destinacija, imate ograničeni pravni lek protiv prevoznika u zavisnosti od specifičnih uslova i odredbi prevoza prevoznika, i možda ćete biti odgovorni za doprinos Opštem proseku (npr. troškovi nastali za očuvanje prevoznog sredstva i tereta) i troškovi spasavanja, ili dodatni troškovi dalje transmisije do mesta, luke ili aerodroma odredišta. Ovo su rizici koji se mogu osigurati i vaša je odgovornost da organizujete adekvatno osiguranje marine/transita.

8.2.4 Ne prihvatamo odgovornost za robu koja je oduzeta, zaplenjena, uklonjena ili oštećena od strane carinskih vlasti ili drugih državnih organa, osim ako takvo oduzimanje, zaplena, uklanjanje ili oštećenje direktno proizilazi iz naše nemarnosti ili kršenja ugovora.

8.3 U svrhu ovog Ugovora, stavka se definiše kao:

8.3.1 Ceo sadržaj kutije, paketa, pakovanja, kartona ili sličnog kontejnera;

i

8.3.2 Svaki drugi objekat ili stvar koja je pomerana, rukovana ili skladištena od strane nas.

9. Oštećenje objekata ili imovine 

9.1 Budući da su često prisutni spoljni izvođači ili drugi ljudi prilikom preuzimanja ili dostave, nije uvek moguće utvrditi ko je odgovoran za gubitak ili oštećenje. Stoga je naša odgovornost ograničena na sledeći način:

9.1.1 Ako prouzrokujemo gubitak ili oštećenje objekata ili imovine osim robe za selidbu kao rezultat naše nemarnosti ili kršenja ugovora, naša odgovornost će biti ograničena na ispravljanje oštećenog područja samo, ali ne više od 250 evra.

9.1.2 Ako prouzrokujemo štetu kao rezultat premeštanja robe po vašem izričitom nalogu, suprotno našem savetu, i gde premeeštanje robe na način naveden u instrukcijama može prouzrokovati štetu, mi nećemo biti odgovorni.

9.1.3 Ako smo odgovorni za prouzrokovano oštećenje vaših prostorija ili imovine osim robe predviđene za selidbu i/ili skladištenje, morate to zabeležiti na radnom listu ili potvrdi o dostavi čim je to moguće nakon što se oštećenje dogodi ili otkrije ili u svakom slučaju u razumnom roku. To je osnovno za Ugovor.

10. Isključenja odgovornosti

10.1 Nećemo biti odgovorni za gubitak ili oštećenje prouzrokovano požarom ili eksplozijom. Vaša je odgovornost da osigurate svoju robu od požara ili eksplozije. Ako nas pismeno zamolite da za vas organizujemo osiguranje od požara, mi ćemo to učiniti, pod uslovom da deklarišete punu vrednost zamene vaše robe i platite premiju unapred.

10.2 Nećemo biti odgovorni za kašnjenja ili poteškoće u pružanju usluga u okviru ovog Ugovora zbog rata, invazije, dela stranih neprijatelja, neprijateljstava (bez obzira da li je rat proglašen ili ne), građanskog rata, terorizma, pobune i/ili vojnog puča, prirodne katastrofe, nepovoljnih vremenskih uslova, štrajka treće strane, premeštanja zakazanih plovidbi, polaznih ili dolaznih vremena, zagušenja u luci ili drugih takvih događaja van naše kontrole.

10.3 Osim kao rezultat naše nemarnosti ili kršenja ugovora, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, oštećenje ili neuspelu isporuku robe kao rezultat:

10.3.1 Normalnog habanja i kidanja, prirodnog ili postepenog propadanja, curenja ili isparavanja ili od propadljive ili nestabilne robe. To uključuje robu ostavljenu unutar nameštaja ili aparata.

10.3.2 Štete od moljaca, štetočina ili slične infestacije.

10.3.3 Čišćenja, popravki ili obnavljanja osim ako mi nismo organizovali da se radovi obave.

10.3.4 Promena uzrokovanih atmosferskim uslovima poput vlage, buđi, plesni, rđe, tarni ili korozije, ili postepenog propadanja osim ako nije direktno povezano s prodorom vode.

10.3.5 Za bilo koju robu u ormarima, fiokama ili aparatima, ili u paketu, snopu, kutiji, koferu ili drugom kontejneru koji nije i spakovan i raspakovan od strane nas.

10.3.6 Za električni ili mehanički poremećaj bilo kog aparata, instrumenta, sata, računara ili drugih uređaja osim ako postoji dokaz o povezanoj spoljnoj šteti.

10.3.7 Za bilo koju robu koja ima prethodni nedostatak ili je inherentno defektna.

10.3.8 Za propadljive predmete i/ili one koji zahtevaju kontrolisano okruženje.

10.3.9 Za predmete navedene u Klauzuli 4.

10.4 Nijedan zaposleni kod nas neće posebno biti odgovoran prema vama za bilo kakav gubitak, oštećenje, pogrešno dostavljanje, greške ili propuste pod uslovima ovog Ugovora.

10.5 Gde se roba iznosi iz skladišta, naša odgovornost će prestati po izdavanju robe vama ili vašem ovlašćenom predstavniku (videti Klauzulu 11.1 ispod).

10.6 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje prouzrokovano od strane nas, naših zaposlenih ili agenata u situacijama gde:

(a) nema kršenja ovog Ugovora od strane nas ili bilo kog našeg zaposlenog ili agenta

(b) takav gubitak ili oštećenje nije razumno predvidljiv rezultat bilo kog takvog kršenja.

11. Vremensko ograničenje za zahteve

11.1 Ako vi ili vaš ovlašćeni predstavnik preuzmete robu, morate nas obavestiti pismeno o bilo kakvom gubitku ili oštećenju u trenutku predaje robe vama ili vašem agentu ili što je pre moguće, ali u svakom slučaju ne više od 72 sata.

11.2 Za robu koju dostavimo, morate nas obavestiti pismeno o bilo kakvom gubitku i oštećenju u roku od 72 sata od naše isporuke. Možemo pristati da produžimo ovaj vremenski rok na osnovu vašeg pisanog zahteva, pod uslovom da takav zahtev primimo u roku od 72 sata od isporuke. Saglasnost na takav zahtev neće biti neopravdano uskraćena.

12. Opcija osiguranja

Ova klauzula se primenjuje ako ste odlučili da prihvatite Opciju osiguranja. Detalji pokrića navedeni su u Uslovima osiguranja koje smo vam dostavili.

12.1 Na vaš zahtev, mi ćemo zaključiti i održavati ugovor o osiguranju sa osiguravajućim društvom koje odaberemo, osim ako nije drugačije dogovoreno sa vama pismeno, u skladu sa Uslovima osiguranja tog osiguravajućeg društva. Rizici pokriveni polisom osiguranja i isključenja iz njega treba da budu navedeni odvojeno i postaju suštinski deo konačnog sporazuma između vas i nas. U slučaju oštećenja ili gubitka robe, koji treba da budu pokriveni polisom osiguranja, preduzećemo sve neophodne mere da sačuvamo sve vaše zahteve koji proizilaze iz ugovora o osiguranju u korist vlasnika robe. Osnova za regulisanje između vas i osiguravajućeg društva biće zamenska vrednost robe, uzimajući u obzir vrednost robe koju ste naveli prilikom ulaska u ovaj sporazum.

12.2 U slučaju podnošenja zahteva primenjivaće se sledeće odredbe:

Obavestićemo osiguravajuće društvo u roku od 7 dana od prijema od vas obrasca. Radi obrade bilo kakvog zahteva, morate nam pružiti, osiguravajućem društvu ili bilo kom agentu koji je imenovan od strane osiguravajućeg društva (da istraži vaš zahtev), sve informacije koje mogu biti potrebne za pomoć u vezi sa upitima koji se odnose na zahtev. Takođe ćemo vam, osiguravajućem društvu ili bilo kom agentu koji je imenovan od strane osiguravajućeg društva (za istraživanje zahteva), pružiti sve informacije i pomoć u vezi sa zahtevima koji mogu biti potrebni. Dok ne obavestimo osiguravajuće društvo o zahtevima, ne obavezuje nas ni pod kojim okolnostima da pokrenemo ili zapretimo pokretanjem bilo kakvih pravnih postupaka u vezi sa bilo kojim takvim zahtevom, osim ako nije posebno dogovoreno sa vama pismeno.

12.3 Kada je podnet zahtev za osiguranje i osiguravajuća društva su se složila da će rešiti zahtev, platićemo ili organizovati da se plaćanje izvrši direktno vama, bilo koji dogovoreni iznos sa osiguravajućim društvima nakon odbijanja svih neplaćenih iznosa koje nam dugujete. Radi izbegavanja sumnje, slažete se da naša odgovornost prema vama u vezi sa bilo kojim zahtevom je ograničena na iznose koje možemo naplatiti od osiguravajućih društava u okviru takvog pokrića osiguranja i da nemamo dalju odgovornost prema vama u vezi sa vašim zahtevom.

12.4 Nismo kvalifikovani ili ovlašćeni da vam pružimo bilo kakav savet u vezi sa ovim osiguranjem i ne dajemo nikakva uverenja niti garancije da li odgovara vašim specifičnim zahtevima ili potrebama. Vaša je odgovornost da sami procenite da li takvo osiguranje zadovoljava vaše potrebe. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, troškove ili izdatke koje pretrpite ukoliko osiguranje ne zadovoljava vaše zahteve.

12.5 Ništa u ovoj Klauzuli 12 nas ne čini vašim agentom.

13. Kašnjenja u tranzitu

13.1 Osim ako nije zbog naše nemarnosti ili kršenja ugovora, nećemo biti odgovorni za kašnjenja u transportu.

13.2 Ako iz razloga koji nisu naša greška ne možemo dostaviti vaše stvari, odnećemo ih u skladište. Ugovor će tada biti ispunjen, a sve dodatne usluge, uključujući skladištenje i dostavu, biće na vašem trošku.

13.3 Bilo koji vremenski rokovi tranzita koje navedemo su procenjeni i zasnovani na informacijama koje su nam poznate u tom trenutku. Vreme tranzita može varirati zbog brojnih faktora van naše kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na promene u datumima plovidbe ili polaska koje vrši firma za prevoz/špediciju, promene u rutama koje koristi firma za prevoz/špediciju i gužve u lukama. Obavestićemo vas o svakoj značajnoj promeni u vremenima tranzita čim postanemo svesni. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu ili dodatne troškove koje pretrpite zbog kašnjenja u vremenu tranzita.

14. Naše pravo na zadržavanje stvari (zaloga)

„Zalog“ je pravno pravo prevoznika da zadrži stvari dok kupac ne plati sve izmirene troškove.

Imaćemo pravo da zadržimo i na kraju otpremimo neke ili sve stvari ako ne platite troškove i sva druga plaćanja koja su nam dugovana po ovom ili bilo kom drugom ugovoru. (Videti takođe Klauzulu 22). To uključuje sve troškove koje smo platili u vaše ime. Dok držimo stvari, bićete dužni da platite sve troškove skladištenja i ostale troškove (uključujući i pravne troškove) koje razumno snosimo u naplati naših troškova i primeni našeg prava zaloga. Ovi uslovi će nastaviti da važe.

15. Sporovi

Svi sporovi koji proizilaze iz ovog ugovora, uključujući one koji se odnose na njegovo tumačenje, ništavnost, izvršenje ili raskid, kao i sporovi koji se odnose na popunjavanje praznina u ovom ugovoru ili njegovo prilagođavanje novim utvrđenim činjenicama, biće upućeni na rešavanje Sudu za arbitražu Privredne komore zemlje u kojoj se nalazi naša registrovana kancelarija s kojom ste potpisali ugovor.

16. Naše pravo da prepustimo podizvođaču posao

16.1 Zadržavamo pravo da prepustimo podizvođaču neki ili sve delove posla.

16.2 Ako prepustimo podizvođaču, onda će ovi uslovi i dalje važiti.

17. Put i metod

17.1 Imamo pravo da izaberemo metod i put kojim ćemo obaviti posao.

17.2 Osim ako nije posebno dogovoreno drugačije pismeno u našoj Ponudi, dodatni prostor/zapremina/kapacitet na našim vozilima i/ili kontejnerima može biti iskorišćen za pošiljke drugih klijenata.

18. Saveti i informacije za međunarodne selidbe

Iskoristićemo naše napore da Vam pružimo ažurirane informacije kako bismo Vam pomogli pri uvozu/izvozu Vaših dobara. Informacije o pitanjima kao što su nacionalni ili regionalni zakoni i propisi koji se mogu menjati i tumačiti u bilo koje vreme pružaju se u dobroj veri i zasnivaju se na postojećim poznatim okolnostima. Vaša je odgovornost da potražite odgovarajući savet kako biste proverili tačnost bilo koje pružene informacije.

19. Primenljivi zakon

Spor između nas će biti uređen materijalnim pravom zemlje u kojoj je registrovana naša kancelarija u koju ste potpisali ugovor.

20. Vaša adresa za dostavu

20.1 Ako nam naložite da čuvamo Vaša dobra, morate nam dostaviti tačnu i ažuriranu adresu i broj telefona i obavestiti nas ako se promeni. Sva korespondencija i obaveštenja smatraće se primljenim sedam dana nakon slanja na Vašu poslednju adresu zabeleženu kod nas.

20.2 Ako ne dostavite adresu ili ne odgovorite na našu korespondenciju ili obaveštenja, možemo objaviti takva obaveštenja u javnom novinskom listu u području iz kojeg su dobra uklonjena ili u koje su prevezena. Smatraće se da je takvo obaveštenje primljeno od strane Vas sedam dana nakon datuma objavljivanja u novinama. Napomena: Ako ne možemo da vas kontaktiramo, naplatićemo vam sve troškove koji nastanu pri utvrđivanju vašeg boravišta.

21. Lista dobara (inventar) ili potvrda

Ako napravimo listu Vaših dobara (inventar) ili potvrdu i pošaljemo vam je, smatraće se tačnom osim ako nam ne napišete u roku od 3 dana od datuma slanja, ili u razumnom roku dogovorenom između nas pismeno, obaveštavajući nas o bilo kakvim greškama ili propustima.

22. Revizija troškova skladištenja

Periodično pregledamo naše troškove skladištenja. Dobićete pismeno obaveštenje 30 dana unapred o bilo kakvim povećanjima.

23. Klauzula o neplaćanju

Nakon 30 dana od obaveštenja, imamo pravo da od vas zahtevamo da iznesete robu i preuzmete je u vaše vlasništvo i platite sve dugove. Ako ne platite sva dospela dugovanja, imamo pravo da prodamo ili se rešimo neke ili sve robe bez daljeg obaveštenja. Troškove prodaje ili odlaganja snosiće vlasnik. Kompanija za selidbe zadržaće sve dugove koje duguje vlasnik i vratiti preostalu razliku bez bilo kakve kamatne stope.

24. Naše pravo na prodaju ili odlaganje robe

Ako su troškovi koji se odnose na Vašu robu neisplaćeni, uz obaveštenje od tri meseca, imamo pravo da zahtevamo da preuzmete Vašu robu iz našeg magacina i platite nam sve dugove. Ako ne platite sve dospela dugovanja nama, možemo prodati ili se rešiti neke ili sve robe bez daljeg obaveštenja. Troškove prodaje ili odlaganja snosićete Vi. Neto prihod biće knjižen na Vaš račun i bilo kakvi eventualni viškovi biće Vam isplaćeni bez kamate. Ako puni iznos duga nije primljen, možemo tražiti da razliku naplatimo od Vas.

25. Zahtevi protiv nas

Kada se zahtevi podnesu od strane trećih lica (osobe koje nisu Vi). U vezi sa robom ili uslugom, Vi ćete biti odgovorni za plaćanje i obeštećenje nas za sve troškove, izdatke, štetu ili kazne koje se traže od nas, osim ako možete dokazati da smo bili nepažljivi ili da smo prekršili ugovor.

26. Raskid

Ako su uplate ažurirane, nećemo prekidati ovaj ugovor osim ako Vam ne damo obaveštenje u trajanju od tri meseca pismeno. Ako želite da raskinete svoj ugovor o skladištenju, morate nam dati najmanje 10 radnih dana obaveštenja (radni dani su definisani u Članu 6 iznad). Ako možemo osloboditi robu ranije, učinićemo to, pod uslovom da je svi troškovi regulisani. Troškovi skladištenja plaćaju se do datuma kada bi obaveštenje trebalo da stupi na snagu.

27. Privatnost (primenjivo na pošiljke iz i za Sjedinjene Američke Države)

Toplo preporučujemo da zaštitite svoj identitet – prema važećem američkom zakonu, kompanije trećih strana mogu pristupiti i pregledati manifeste brodova i sažete statističke izveštaje uvoza i izvoza, uključujući pošiljke kućnih potrepština. Ove informacije uključuju podatke kao što su vaše ime, adresa, broj pasoša, ime i adresa na koje je pošiljka upućena. Ove kompanije trećih strana mogu kopirati ove informacije radi objavljivanja i distribuiranja entitetima koji su kupili njihove usluge. Zbog potencijalne pretnje krađe identiteta, ova politika očigledno je izazvala prigovore u vezi sa pitanjima privatnosti, a Carina i granična kontrola Sjedinjenih Američkih Država omogućila je metod gde pojedinac može zatražiti poverljiv tretman za svoju pošiljku. Nažalost, ovo mora biti učinjeno pojedinačno. Možete zatražiti poverljivost za svoju pošiljku popunjavanjem obrasca na sledećem veb sajtu: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated_systems/ams/vessel_manifest_confid_form.xml

Podaci potrebni za unos u formular su uglavnom lako razumljivi, ali sledeće smernice će vam pomoći dodatno. Trebalo bi da koristite svoje puno ime kako je navedeno u vašem pasošu za prvu liniju, a zatim dodajte sve varijacije vašeg imena u poslednjem polju. Na pitanje o „Uloga zahtevaoca“ trebalo bi da koristite „primatelj“ u padajućem meniju ako se selite u Sjedinjene Američke Države i „Američki pošiljalac“ ako se selite iz Sjedinjenih Američkih Država. Trebalo bi da koristite termin „Prva strana“ u sledećem polju. U polju Tip poverljivosti preporučujemo da uvek koristite „Obe unutrašnje i spoljne (uvoz i izvoz)“ kako biste obuhvatili sve okolnosti. Na kraju, trebalo bi da označite krug ispred „Pojedinac koji uvozi lične stvari ili kućne potrepštine“. Kada su sve linije popunjene, trebalo bi da kliknete na dugme za slanje.

TRAŽITE BESPLATNU PONUDU ODMAH!

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Unesite adresu i potvrdite je u padajućoj listi ponuđenih predloga.

Ili pozovite kako biste dobili besplatnu ponudu!