Call +381658748711 to get a free moving quote!
or fill out the form below...
  • DD slash MM slash YYYY

Poredjenje Medjunarodnih Selidbenih Kompanija

Poredjenje Medjunarodnih Selidbenih Kompanija

Izbor izmedju raznih medjunarodnih selidbenih kompanija može biti obeshrabrujući. Ali odabir prave kompanije može da napravi svu razliku ovog sveta. Želite da odaberete kompaniju koja poseduje znanje, ekspertizu i resurse da vas dopremi tamo gde treba da budete? Možete da prestanete da tražite te kvalitete kod drugih međunarodnih selidbenih kompanija, zato što ih sve poseduje Allied.

Počnite Da Tražite Medjunarodnu Selidbenu Kompaniju

Kada počnete sa izborom medjunarodne selidbene kompanije, povedite računa da otkrijete koliko selidbi ta kompanija ima za sobom i koliko medjunarodnih kancelarija ima. Allied ima više od 500 agenata u Severnoj Americi, kancelarije u preko 40 zemalja širom Evrope,  Azije i Pacifika i predstavništva u još 135 zemlje širom sveta. Allied seli preko 1000 porodica dnevno, 365 dana godišnje i izvrši više od 400,000 otprema godišnje. Mogu li druge međunarodne špediterske kompanije to da kažu?

Bitan faktor predstavlja i sposobnost jednostavnog praćenja vaše pošiljke. Da li ste u mogućnosti da pratite vašu imovinu na Internetu tokom svake faze selidbe? Allied usluga praćenja pošiljke na Internetu obezbeđuje vam da znate gde se nalazi vaša imovina tokom celog transporta. Unošenjem broja vaše pošiljke preko našeg portala na Internetu samo ste jedan klik udaljeni od saznanja gde se vaša medjunarodna pošiljka nalazi u svakom trenutku.

Šta Pitati Kompaniju: Specifične Pojedinosti Selidbe

Zamolite prijatelje koji su se nedavno preselili za preporuke. Sve medjunardne selidbene kompanije koje uživaju dobar ugled će imati dovoljno preporuka zadovoljnih klijenata da to posvedoče. Oni će isto tako imati veoma mali broj, ukoliko ih uopšte ima, reklamacija preko Biroa za bolje poslovanje.

Vodite računa da su međunarodne selidbene kompanije voljne da vam dodele Koordinatora koji će nadgledati vašu selidbu od početka do kraja. Bez te osobe, poslovali biste sa novim službenikom u svakoj fazi selidbe, povećavajući verovatnoću da neki aspekt vaše selidbe zapadne u procep. U Alliedu vam obezbeđujemo ličnog koordinatora selidbe od samog početka vaše medjunarodne selidbe. Taj koordinator će biti vaša jedina tačka kontakta tokom celog vašeg putovanja preko okeana, pedantno i precizno rukujući svakim pa i poslednjim detaljem vaše selidbe.

Ostali Uslovi  Kod Odabira Međunarodne Selidbene Kompanije

Kada vršite odabir medju medjunarodnim selidbenim kompanijama, vodite računa da razumete nekoliko osnovnih stvari. Prvo, saznajte cene i troškove koji će se primenjivati na vašu selidbu, jer vam neće sve selidbene kompanije unapred saopštiti sve troškove. Budite sigurni kolika je odgovornost kompanije za vašu imovinu, troškovi vozarine prema procenjenoj pošiljci koje nude i vrsta pokrica za odštetne zahteve koje imaju. Ukoliko se nešto dogodi sa vašom imovinom tokom selidbe, ova obaveza pokrića je preko potrebna. Isto tako upitajte kompaniju kako se obavlja preuzimanje i isporuka pošiljke. Iako to izgleda kao nešto osnovno, preuzimanje pošiljke na vreme kao i isporuka su bitni kada se putuje preko okeana.

Allied: Najbolja Kompanija

Važno je da uporedite razne kompanije za medjunarodne selidbe pre nego što odaberete jednu. Imperativ je da znate šta će vam kompanija ponuditi u smislu korisničkog servisa, usluznosti i selidbenih usluga. Kada završite sa izborom kroz medjunarodne selidbene kompanije, naći ćete da je Allied Pickfrods vaš vrhunski izbor.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY...
Moving Company Review

Stigli su tačno na vreme, što mi je jako bitno. Stvari su upakovane na način na koji i treba da budu. Sve preporuke.

Read more testimonials By Milica K of Novi Beograd, RS